Ny skole-model i Skallerup i 2004

Politikere vil allerede næste år afsætte 6,8 mio. kr. til fusion af skole, SFO og børnehave

SKALLERUP:6,8 mio. kr. Det er, hvad det koster at samle skolen, børnehaven og skolefritidsordningen i Skallerup i ét hus på skolens område, og politikerne i Hjørring Kommunes børne- og kulturudvalg indstiller sig på, at projektet gennemføres snart. Det ligger fast, efter investeringsoversigten på skoleområdet for 2004-2007 er gennemgået, og helt konkret er om- og tilbygningen sat på budget 2004 - et forslag, der behandles endeligt, når budgettet vedtages i efteråret. Siden 1. april 2003 har der været fælles ledelse og bestyrelse for Børnehaven Søløven i Sønderlev og Skallerup Skole, der ligger lidt udenfor Sønderlev. Ledelsen og bestyrelsen har arbejdet for at etablere en fælles institution i distriktet med tanke om også at skabe fælles fysiske rammer ved at flytte Børnehaven til skolens område. Nu ligger en færdig plan klar, og det er den plan, politikerne har sagt god for. I følge planen skal om- og tilbygningen af skolen foregå, så det primært er børnehaven, der bliver en ny tilbygning til skolen. Nybyggeriet bliver på op mod 340 kvadratmeter, og det forventes, at op mod 675 kvadratmeter skal bygges om. Ny børnehave Den nye børnehave skal opføres som i tilknytning til den sydøstlige del af den eksisterende skole, som ombygges til indskoling. Som en konsekvens af, at SFO også integreres på skolen, bliver de to gamle lærerboliger, der i dag rummer SFO, ledige. Gennem årene har der været mange fugtproblemer i husene. Det vurderes at blive for dyrt at rette op på forholdene i de to gamle lærerboliger, og derfor skal de rives ned, så arealerne kan bruges til aktivitetsområde for børnehaven. Den tredje lærerbolig, der huser ungdomsskolen, er ikke ramt af fugtproblemer og får lov at blive stående. - For at projektet i Skallerup kan køre helt optimalt, er det vigtigt, at de fysiske rammer hænger sammen. Derfor foreslår vi, at projektet sættes i gang næste år, siger formanden for børne- og undervisningsudvalget, Else Købstrup (V).