Skolelukninger

Ny skole skimtes

S, K og måske DF vil have en ny skole - Måske afklaring den 15. marts

Mandag den 15. marts bestemmer medlemmerne af børne- og ungdomsudvalget sig for en ny skolestruktur og eventuelt ny skole i Frederikshavn by. Det lover politikerne ikke direkte. Men de siger, at de håber det, at det er hensigten, og at der i øvrigt helst skal være bred politisk enighed i skoledebatten. Der tegner sig et omrids af en ny skole i Frederikshavn. Socialdemokraterne fastholder ønsket om en ny skole i Frederikshavn både af økonomiske og pædagogiske grunde. Her er de konservative på linie. - Hvis forslaget om en ny skole kommer til afstemning i byrådet, stemmer vi sammen med socialdemokraterne. Det har vi meddelt vores samarbejdspartnere SF og Venstre, siger de konservatives Peter Nielsen. Om en ny skole siger Dansk Folkepartis Bent Bøgsted: - Det kunne være formålstjenligt at se på muligheden for at bygge en ny skole. Så kan SF og Venstre sidde tilbage i en mindretalsgruppe. Det kan også være, at de bøjer af. Alle partier giver i hvert fald udtryk for, at de ønsker enighed i skoledebatten. Da børne- og ungdomsudvalget drøftede sagen i denne uge, besluttede de - for ingen ved hvilken gang - at udsætte sagen. De seneste tal og beregninger var forelagt politikerne så sent, at socialdemokraterne og DF ikke havde haft mulighed for at drøfte emnet på gruppemøder. Nu holdes der ekstraordinært udvalgsmøde om skolestrukturen den 15. marts. - Så bør alle partier være afklarede. Som udvalgsformand er jeg fast besluttet på, at der skal træffes en beslutning nu. Mit mål er stadig, at en ny skolestruktur kan træde i kraft den 1. august 2011, udtaler formanden for børne- og ungdomsudvalget, Paul Rode Andersen (SF). Han mindes at man har drøftet skolestruktur og at Munkebakkeskolen og Ørnevejens Skole har været i spil siden 90'erne. Han forsøgte at få sit eget forslag igennem. SF ønsker nye skoledistrikter, således at otte skoler i Frederikshavn og Skagen lægges sammen to og to til fire skoler. - Så kunne vi jo altid senere tage stilling til, om det er en god idé at bygge en ny skole i Frederikshavn by, var formandens vurdering. Flertallet kunne trumfe forslaget om otte til fire skoler igennem. - Men jeg synes, at det er vigtigt med så stor grad af enighed som muligt om skolestrukturen, siger Paul Rode Andersen. Det er socialdemokraternes Birthe Marie H. Pilgaard enig i. - Jeg ser meget gerne et forlig, siger hun, men påpeger at de nyeste tal ikke har været drøftet i partiet. - Vi ønsker at se hele skolestrukturen og en ny skole i sammenhæng, forklarer Birthe Marie H. Pilgaard. Desuden foretrækker socialdemokraterne, at skolerne tildeles penge efter antallet af elever og ikke efter antallet af klasser. En udsættelse af skoledebatten i børne- og ungdomsudvalget behøver ikke at forsinke processen med behandling i byrådet og høringsperioder. Det har ikke været muligt at træffe Dansk Folkepartis repræsentant i udvalget, Jeppe Nielsen Kyk, for partiets synspunkt om skolestruktur og ny skole. Dansk Folkepartis Bent Bøgsted erkender, at skolestrukturen er "en ordentlig mundfuld", mens at partiets byrådsgruppe mødes snarest for at klarlægge partiets holdning i denne sag.