Ny skoleleder vil i tale

Det var opførelsen af en ny skole og skolens størrelse, der tiltrak Hadsund Skoles nye leder, 48-årige Lars Roest

HADSUND: Nok har den nye skoleleder på Hadsund Skole, Lars Roest, de seneste dage deltaget i møder, som var vigtige for hans fremtidige virke, men hans første arbejdsdag var egentlig først i går. Han blev da også budt velkommen til kommunen og skolen af forvaltningschef Per Flemming Sørensen og lærer Søren Rasmussen. Lærerrepræsentanten sagde, at lærerne glæder sig meget til samarbejdet, og at de nok også er lidt spændte. Ordene blev fulgt op med blomster og en beklagelse af, at skolens "mandegruppe" ikke havde haft indflydelse på gavevalget. Per Flemming Sørensen bød - med underforstået henvisning til opførelsen af en ny skole og ændrede strukturer på det lokale skoleområde - den nye leder velkommen til "landets mest spændende opgave". Forvaltningschefen takkede ved samme lejlighed Jan Michno for - "i modsætning til de fleste" - at have "kværnet videre" til det sidste som skolens leder, selv om han forlængst har tilkendegivet, at han hellere ville genindtage en plads i ledelsens næste geleder. - Det har du tacklet flot, lød rosen til Jan Michno, der fremover skal være en af skolens afdelingsledere. Lars Roest sagde dog til lærerne, at han og Jan Michno har aftalt en form for delt ledelse frem til sommerferien. Dels fordi der er opgaver, der skal afsluttes, dels fordi Lars Roest har udset sig opgaver, der skal løses for at bane vejen for en ny skole og en sammenlægning med Visborg Skole. Han har således allerede udformet et brev til "elever, forældre, personale på Visborg og Hadsund skoler og andre borgere i Hadsund Kommune", hvori han opfordrer til medvirken til at finde et navn til den nye skole - og et af tyvstartsmøderne var med bestyrelserne for de to skoler. Lars Roest er nemlig optaget af, at der skal skabes en ny kultur på den ny skole, og i den forbindelse ser han dialogen med forældrene - eller i hvert fald skolebestyrelserne - som et vigtigt led i den proces, der skal til, for at en sådan ny kultur kan udvikles. Han har som erklæret mål at skabe en åben skole, og han vil straks i gang med at "skabe rum" for en sådan dialog, som også skal omfatte skolens ansatte, som ifølge Lars Roest er den vigtigste aktør i den forbindelse, fordi det er dem, der skal viderebringe det, man taler sig frem til, til eleverne og derigennem forældrene. Et andet af de møder, som Lars Roest allerede har deltaget i, var et byggeudvalgsmøde i forbindelse med den nye skole. - Klokken falder jo snart i slag, sagde han til lærerne, som han opfordrede til at fodre ham med synspunkter på det foreliggende materiale om den kommende skole. Lars Roest har nemlig konstateret, at der fortsat er mange løse ender i byggeprojektet, som var en stærkt medvirkende faktor til, at han søgte jobbet i Hadsund og bandt an med at flytte familien fra Vest- til Nordjylland. - Det er vel, som da man var barn og godt kunne lide at bygge med Lego-klodser. Det handler om at skabe noget nyt i stedet for at komme til noget, som er, og som skal blive, siger han, tager en hiv af sin grønne Cecil og smiler: - Uden at det skal blive for filosofisk. Udover den nye skole, så har skolens størrelse været et væsentlig argument for Lars Roest. - Store organisationer, det tiltaler mig, og det mener jeg, at jeg er temmelig god til at håndtere. Tilføjelsen lyder denne gang: - Hvis man ikke er det, så skal man holde nallerne væk. Men Lars Roest agter altså at blande sig. - Det er et bjerg, der skal bestiges, der skal findes stier, og det er ikke altid de nemmeste, der er de bedste. - Hvis du skal have det i billeder, griner Lars Roest, der i øvrigt bød sine nye medarbejdere inden for til en kop kaffe eller en kold sodavand, hvis deres vej skulle falde forbi campingpladsen, som er hans foreløbige adresse i Hadsund.