Skolelukninger

Ny skolerapport klar til fortolkning

Muligt at spare via større klasser, færre timer og ændret specialundervisning

SKAGEN KOMMUNE: "Der er taget udgangspunkt i den forudsætning, at det politisk er besluttet, at der ikke skal nedlægges skoler i Skagen." Denne forudsætning bliver flere gange gentaget i den nye rapport fra Kommunernes Landsforening, som Skagen Kommune har bestilt som et redskab til at finde frem til en række besparelser på skoleområdet i den kommende tid. Og allerede inden den endelige tilrettede rapport nåede frem til Skagen i onsdags, havde den skabt meget debat lokalt. Ja, debatten begyndte jo egentlig allerede, da rapporten skulle bestilles, og Venstre-flertallet i byrådet fastholdt trods socialdemokraternes højlydte protester, at der ikke i konsulentundersøgelsen skulle tages stilling til, om der skulle lukkes skoler i forbindelse med besparelserne. Henvist til byrådet Nu har socialdemokraterne i børne- og kulturudvalget så til gengæld henvist hele sagen om skolebesparelser til byrådet, og meldingen i går eftermiddags fra skole- og kulturforvaltningen var, at man nu har bestilt en elektronisk udgave af hele rapporten, så der også så hurtigt som muligt bliver mulighed for at læse hele rapporten på internettet. Så kan alle interesserede jo forsøge at fortolke, både hvad der står i og mellem linjerne, og samtidig forsøge at fortolke, hvor meget vægt man skal lægge på, at forfatterne bag rapporten en del gange har valgt at gentage forudsætningerne samtidig med, at de også i rapporten anbefaler: "At det drøftes hvilken skolestruktur, der bedst fremmer styringen af den samlede klassedannelse" og " at kommunen indtil en eventuel ny skolestruktur er besluttet styrer på skoledistrikterne således, at de ændres løbende. Det giver mulighed for at holde en klassekvotient, der er acceptabel for udgiftsudviklingen". NORDJYSKE Stiftstidende forsøgte i går at hente lidt hjælp til tolkningen af rapporten fra en af rapportens forfattere, konsulent i Kommunernes Landsforening, Camilla Vang Taankvist, men her var meldingen klar og utvetydig, at hun hverken ville eller kunne udtale sig om rapporten til pressen, og at hvis der skulle besvares spørgsmål, skulle det være via Skagen Kommune, der havde bestilt og betalt for rapporten. Og denne afvisning kan ikke tolkes som hverken det ene eller det andet. - Det er noget rent principielt, understreger Camilla Vang Taankvist. Så der er stadig gode muligheder for at tolke, hvad der står mellem linjerne på de 50 siders skolerapport. Fire sparemuligheder Meget kort sagt peger rapporten på fire områder, hvor der kunne være mulighed for besparelser. Den ene er styring af klassedannelse eller ressourcetildeling. Det indebærer blandt andet overvejelser om skolestrukturen i fremtiden. Det andet område er et løft i lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal. Det betyder blandt andet overvejelser om balancen mellem undervisningstid og øvrig tid. Så er der muligheder med hensyn til at nedsætte elevernes undervisningstid. Skagen Kommune ligger et stykke over det minimumstimetal, som kræves i Folkeskoleloven, så her kan der spares noget, hvis der er politisk vilje til det. Endelig peger rapporten på muligheder for en mere målrettet anvendelse af de midler, der er sat af til specialundervisning. Ifølge rapporten har Skagen Kommune i dag en forholdsvis bred vifte af specialundervisningstilbud, og man bruger samtidig en forholdsvis stor del af de samlede ressourcer til specialundervisning. Vi følger i de kommende dage op mere om den nye analyse af folkeskoleområdet i Skagen Kommune.