Skolelukninger

- Ny skolestruktur tæt på det konservative udspil

Henning Palsgaard Christensen er valgt som ny formand for de konservative i Jammerbugt Kommune. Han afløser Anni Bissø fra Birkelse.

Den ny formand blev valgt på et konstituerende møde efter generalforsamlingen på Bratskov, hvor den ny skolestruktur naturligt nok også blev vendt. - Vi er tilfredse med resultatet. Den ny skolestruktur er meget tæt på det oplæg, vi spillede ud med, siger Anni Bissø. - Vi kunne måske nok have ønsket os, at en af de lukkede skoler skulle have været byttet ud med en anden, siger hun. Udliciteringen af den kommunale madordning fik også et par ord med på vejen. - Det var en sag, som vi arvede, da vi blev repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Vi går ind for udlicitering, men selve sagens forløb er vi bestemt ikke tilfreds med. Forarbejdet var alt for dårligt, siger Anni Bissø. Der var ros til partiets enlige kommunalbestyrelsesmedlem Søren Brink, formand for børne- og familieudvalget. - Vi er meget tilfredse med hans indsats. Selv om der har været et par sager landspolitisk, vi godt kunne være foruden, så har vi ikke mistet medlemmer i den lokale vælgerforening. Tværtimod. Det kan sagten stilskrives Søren Brinks indsats, siger Anni Bissø. Hun ønskede en pause i bestyrelsesarbejde. Ny i bestyrelsen blev Inger Dueholm, Ingstrup. Lasse Carstensen blev genvalgt. Gunnar Mortensen og Ulla Larsen blev begge genvalgt som revisorer. Ved konstitueringen blev Henning Palsgaard Christensen valgt som formand. Berit E. Pedersen er næstformand, Lasse Carstensen kasserer og Inger Dueholm sekretær. Ulla Flintholm og Kristian E. Larsen er menige bestyrelsesmedlemmer. Kaj Christensen og Anette Gade er henholdsvis første- og anden suppleant.