Ny slags turisme på vej

Mosen har sat Sejlflod på gæsternes landkort

SEJLFLOD: For Sejlflod Kommune fraveg turistsæsonen 2002 ikke meget fra den forrige - og dog... Besøgsmæssigt var sæsonen ikke meget anderledes, men typen af henvendelser til turistkontoret i Mou er ved at ændre karakter. Der er nu rigtig mange som efterspørger Lille Vildmose, besøgsmulighederne i mosen, brochurer om mosen og lignende. - Vort område er blevet kendt via Lille Vildmose - enten via fredningssagen eller via Miljøministeriets pilotprojekt med mosen og tilhørende skove som nationalpark, fastslog Sejlflod Turistforenings formand, Jens Jørgensen, Dokkedal, på årets generalforsamling, og fortalte, at de øvrige henvendelser på turistkontoret primært har drejet sig om udlevering af brochuremateriale generelt, overnatningsmuligheder, booking på færger, fiskemuligheder, campingpas og øvrige serviceydelser. Men akkurat som de senere år var Lille VildmoseCentret på ny en fast bestanddel af årsberetningen. - Lille Vildmose som nationalpark med efterfølgende etablering af et formidlingscenter vil få stor betydning for Sejlflod Kommune. I forbindelse med dette arbejde har forskere fra Aalborg Universitet foretaget en socio-økonomisk analyse og betydningen af det, der er ved at ske, sagde Jens Jørgensen, og fortsatte: - Turistmæssigt er der næppe tvivl om, at det forventede antal besøgende vil få en afsmittende virkning på en række af kommunens lokalsamfund, men den største udfordring ligger i, hvad vi lokalt er i stand til at de udnytte af de muligheder, der vil opstå. For at give et indtryk af omfang og muligheder peger universitets-forskerne på et forventet besøgstal på omkring 30.000-35.000, når centret er etableret. Dernæst en forventet stigning i antallet af overnatninger på såvel hotel, campingpladser og i sommerhuse, øgede salgsmuligheder i dagligvare- og specialforretninger samt spisesteder, grundlag for salg af forskellige souvenirs og øget buskørsel med turister. Analysen nævner også salg af mose-produkter som honning, marmelade, malerier, skulpturer og smykker. - Det er meget vigtigt, at vi i den fremtidige markedsføring udnytter, at Sejlflod som geografisk område vil blive kendt såvel inden- som udenlandsk. Turisterne vil meget gerne have pejlepunkter, og det er uanset, om det drejer sig om familie-, kultur- eller natur-turister. Nationalparken Lille Vildmose vil blive et sådant pejlepunkt, og er vi fornuftige, skal vi udnytte denne situation kommercielt, hed det i formandens årsberetning. I den forbindelse sagde Jens Jørgensen også, at 2003 meget vel kan blive et skelsættende år. - Mange af de nye tiltag, der enten med sikkerhed bliver søsat eller forventes søsat i løbet af året vil bringe kommunen på manges læber. Vi har nu et fundament for en fremtid som turistkommune i pagt med de lokale ønsker, afsluttede Jens Jørgensen, inden han blev genvalgt til bestyrelsen. Der var også genvalg til Palle Frederiksen, Egense. Efter eget ønske fratrådte Kirsten Christensen fra Nr. Kongerslev sin bestyrelsesplads og blev erstattet af John Bukdahl, Storvorde. De to andre i bestyrelsen er Lars Henrik Nielsen, Mou, og Inge Overmars, Storvorde. Ingelise Kramer nyvalgtes som suppleant i stedet for John Bukdahl. Turistforeningens resultatopgørelse for 2002 viser et overskud på 9554 kr. Der er brugt 30.000 kr. på turisthytten i Mou. Pengene fordeler sig på vedligehold, rengøring, el, vand og gas. Der er kostet 44.100 kr. på administration. Til gengæld fik foreningen et tilskud på 140.000 kr. fra Sejlflod Kommune.brula