Ny sø fjerner næringsstoffer

Genskabelsen af Vilsted Sø i Vesthimmerland har været en succes, der har forbedret Limfjordsmiljøet

Retableringen af Vilsted Sø har haft en gunstig virkning på Limfjorden. Men der er for få af den type succeshistorier. Foto: Henrik Bo

Retableringen af Vilsted Sø har haft en gunstig virkning på Limfjorden. Men der er for få af den type succeshistorier. Foto: Henrik Bo

NORDJYLLAND:Genskabelsen af Vilsted Sø i Vesthimmerland skete for et par år siden. Det gav ny værdifuld natur, og målet for søens bidrag til en forbedring af Limfjordsmiljøet er næsten nået. Der har været en klart fald i udledning af kvælstof fra området til Limfjorden. På længere sigt regner man også med et fald i udledningen af fosfor. Her har der dog været bundet så meget fosfor til området, at genskabelsen af søen har givet en forværring, idet fosforet nu bliver frigivet. - Men det vil være en overgangsfænomen. Senere kommer der en forbedring, siger biolog Jørgen Bidstrup, statens miljøcenter i Aalborg. Han tør dog ikke spå om, hvornår forbedringen for fosfor indtræffer. Det er et par år siden, at Vilsted Sø blev genskabt, og virkningen har været, at udledningen af kvælstof i Limfjorden er reduceret med et par hundrede ton. Det skal dog ses i forhold til, at Limfjorden årligt får tilført 12.000-15.000 ton kvælstof. Beregninger viser 8000-12.000 ton er det maksimale, Limfjorden kan tåle. Om princippet for projektet ved Vilsted Sø siger Jørgen Bidstrup: - Det, man gør er, at landbrugsjord bliver sat under vand, eller at engene bliver gjort meget våde. Det giver meget dårlige iltforhold, som igen betyder, at kvælstof i form af gødning - nitrat - forsvinder og bliver til atmosfærisk kvælstof. Vores erfaring er, at den type projekter virker. men vi skal langt ned med reduktionen af kvælstofudledningen, før det har den gunstige virkning f.eks. på Limfjorden. En kritisk rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser viser, at en række af de initiativer, der var lagt op til i det, der for tre år siden blev kaldt Vandmiljøplan Tre, ikke har haft den ønskede virkning. - Og så er der selvfølgelig behov for at lave flere virkemidler, der fungerer efter hensigten, siger Jørgen Bidstrup. Man kan sagtens lave flere projekter med at sætte f.eks. enge under vand. Der har været en del projekter, hvor man prøver at skabe større sammenhæng mellem ådale og vandløb, og det er projekter, der generelt virker godt. Det er jo vandløbene, der transporter kvælstoffet ud til f.eks. fjorde, siger Jørgen Bidstrup.