EMNER

Ny sognepræst er blevet ansat

40-årig thybo flytter allerede i denne uge ind i præstegården med mand og fire børn

"Kirkeministeriet har ansat Ruth Smed Folmersen som sognepræst i Hurup-Helligsø-Gettrup Pastorat i Aalborg Stift fra den 1. november 2007." Så kort og lakonisk lyder meddelelsen på ministeriets hjemmeside. Det er en thybo, der skal afløse Holger Laursen efter 27 år i embedet. Ruth Folmersen er 40 år og opvokset i Tilsted. Hun blev student fra Thisted Gymnasium i 1986 og cand.theol. fra Aarhus Universitet. Tanzania Straks derefter rejste hun med mand og børn til Tanzania, udsendt af Danmission, hvor de i seks år boede og arbejdede på en bibelkostskole. Ruth Folmersen underviste i bibelen, mens hendes mand, Hans Henrik Folmersen, arbejdede på det tilhørende landbrug. Her dyrker eleverne jorden og passer køer. Hans Henrik Folmersen er selv fra landet, men uddannet som kontormaskinmekaniker, og i dag er han ansat ved TDC. Efter at parret i 2003 vendte hjem til Danmark, brugte Ruth Folmersen det næste år på at fortsætte sit arbejde for Danmission, samtidig med at hun gik på Pastoralseminariet i Århus. De seneste tre år har hun især passet sine nu fire børn på 12, 10, otte og seks år, men hun har også undervist minikonfirmander og spejdere. Allerede i denne uge flytter familien til Helligsø Præstegård, der er under restaurering, og torsdag 1. november overtager Ruth Folmersen så formelt embedet efter Holger Laursen, herunder telefonnummeret og kirkebogsføringen. Indsættelsen Ruth Folmersen ordineres af biskop Søren Lodberg Hvas i Vestervig Kirke torsdag 8. november, og så er der indsættelsesgudstjenester i alle tre kirker søndag 11. november.