Ældreforhold

Ny sorggruppe for ældre

I denne måned starter Vor Frue Kirke i Aalborg en sorggruppe for ældre, der har mistet deres ægtefælle eller samlever

Grethe Holmriis, Præst i Vor Frue Kirke, starter en sorggruppe. Foto: Torben Hansen

Grethe Holmriis, Præst i Vor Frue Kirke, starter en sorggruppe. Foto: Torben Hansen

Ordene er Grethe Holmriis'. Hun er præst i Vor Frue Kirke i Aalborg, hvor hun har taget initiativ til at starte en sorggruppe for ældre, der har mistet deres ægtefælle eller samlever, fordi hun som præst har erfaret, at de ældre kan stå meget alene tilbage ved ægtefællens død. Hun har nu allieret sig med socialrådgiver og familieterapeut, Line Thoft Carlsen, der har erfaring fra lignende grupper i Kræftens Bekæmpelse. Start i november - Folk siger tit, at hvis man ikke selv har prøvet at miste sin ægtefælle, så kan man heller ikke forstå det. Jeg har heller ikke mistet nogen, men jeg har arbejdet med sorg igennem ni år, og jeg kender processen og ved hvordan, man kan tale om sorgen, siger Line Thoft Carlsen - Sorggruppen er et tilbud til den, der er ladt tilbage efter et langt liv sammen med et andet menneske, og jeg håber at fællesskabet i gruppen kan være med til, at man kommer tilbage til et godt og meningsfyldt liv, hvor der igen er noget at stå op til om morgenen, siger Grethe Holmriis, som fortæller, at sorggruppen ikke har et religiøst sigte. Sorggruppen begynder første gang den 29. november. Tilmelding kan ske ved henvendelse på kirkekontoret på telefonnummer 96 31 11 80