Ny souschef på Sortebakkeskolen

29-årige viceskoleinspektør Søren Toft Mølgaard,Løgstør, afløser Susanne Østergaard

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

1. au­gust skif­ter Sø­ren Toft Møl­gaard fra en stil­ling som vi­ce­sko­le­in­spek­tør i Løg­stør til en sous­chef­stil­ling i Nør­ag­er.

NØRAGER:Sortebakkeskolen i Nørager skal have en ny souschef efter sommerferien, og blandt ansøgere er valget faldet på nuværende viceskoleinspektør på Bakkeskolen i Løgstør, 29-årige Søren Toft Mølgaard. Årsagen til at stillingen er blevet ledigt er, at nuværende souschef og afdelingsleder Susanne Østergaard efter godt tre et halvt års ansættelse stopper til sommerferien for at tiltræde som leder af Hjortdalskolen i Fjerritslev Kommune per 1. august. - Der er med mit jobskifte på ingen måde tale om et ønske om at komme en tak op i rangstigen. Årsagen er i stedet at jeg ser en personlig udfordring i at lede en væsentlig mindre skole med 75 børn op til 7. klassetrin, fortæller Susanne Østergaard og tilføjer: - Og med privat bopæl i Farstrup uden for Nibe bliver den daglige køretid næ-sten den samme. Syv ansøgere til jobbet Susanne Østergaard opsagde sin stilling på Sortebakkeskolen i marts måned. - Og inden vi opslog stillingen fik afdelingsleder Sven Wortmann tilbuddet, men han ønskede ikke at overtage hendes jobfunktioner, oplyser skoleleder Ivan Weis Mortensen. Ved stillingsopslaget modtog skolen syv ansøgninger, og deraf blev de to indkaldt til en eventuel ansættelsessamtale. Søren Toft Mølgaard har fungeret som viceskoleinspektør på Bakkeskolen i Løgstør det sidste års tid. Forinden havde han været lærer på Aalestrup Realskole i fire år efter at være dimitteret fra Aalborg Seminarium i 2001 sammen med hustruen, der i dag er lærer på Møldrup Skole. Udfordring i ledelse - Min baggrund for at søge stillingen som souschef var et ønske om at komme til at arbejde med ledelse på en skole som Sortebakkeskolen mange år fremover og de udfordringer der ligger i det. I min nuværende stilling som viceskoleinspektør på Bakkeskolen med 180 elever har jeg nemlig kun udsigt til flere undervisningstimer og færre til ledelse, forklarer Søren Toft Mølgaard. Via badmintonspil de sidste par år med skoleleder Ivan Weis Mortensen og en moster ansat på Sortebakkeskolen (Linda Mølgaard) de sidste mange år mener Søren Toft Mølgaard selv at have et vist overordnet kendskab til sin nye skole, som han opfatter som velfungerende med god styr på tingene og inde i en positiv faglig udvikling. En ikke uvæsentlig faktor for det aktuelle jobskifte er også den geografiske afstand fra familiens hjem i udkanten af Aalestrup by. - Ikke fordi jeg er utilfreds med mit nuværende job på Bakkeskolen i Løgstør, men det bliver også rart at slippe for den lange køretur hver dag, tilføjer Søren Toft Mølgaard.