Børnepasning

Ny specialbørnehave - den første af sin slags

AABYBRO:En privat børnehave for børn med bevægelseshandicap er ved at blive etableret i Vadum. Børnehaven bliver den første af sin slags i Danmark. Janni Johansen, der er mor til en spastisk dreng, og Marianne Vester, der er fysioterapeut, er gået sammen om projektet. Der vil i alt blive syv ansatte og syv børn i børnehaven, der bygges op om en helhedsorienteret pædagogik kaldet Petö-metoden. - Børnene vil blive trænet som hele mennesker i stedet for hele tiden at blive taget ud af en sammenhæng, siger Janni Johansen, der ikke er tilfreds med den måde, handicappede børn bliver behandlet på i Danmark. - De handicappede skal ikke sættes fast i en kørestol, men træne, træne og træne. Kun på den måde opnår man resultater, siger hun. Petö-metoden er ungarsk og bliver brugt i flere andre europæiske lande. - Jeg har selv været i Sverige på kursus med min søn og oplevet, hvor god metoden var, siger Janni Johansen, der siden 1999 har holdt kurser efter metoden, men nu skal kurserne udvides til at omfatte en børnehave. Ifølge Janni Johansen vil børnene også blive tilbudt at gå til ridning og svømning, mens de er i børnehaven. - Når man har et handicappet barn, får man nærmest en kontorstilling ved siden af. Der er så mange ting, man skal sætte sig ind i. Derfor er det vigtigt, at vi også kan tilbyde børnene fritidsaktiviteter, så forældrene ikke behøver tænke på det, når de kommer hjem, siger Janni Johansen. Det er endnu uklart, hvornår børnehaven åbner. Lokalerne er fundet, og tre forældrepar har givet tilsagn om, at de gerne vil indmelde deres børn. 1. januar træder nye regler om frit valg på børnepasningsområdet i kraft, og Janni Johansen håber, at de kan komme ind under den ordning. - Lovreglerne er meget komplicerede, og ingen ved, hvordan de skal hjælpe os, da børnehaven jo er den første af sin slags, siger hun. Børn fra hele amtet kan meldes ind i specialbørnehaven.