Ny specialklasse til Astrup

Også 13-15 årige med indlæringsproblemer i egen klasse

ASTRUP:Astrup Skole opretter sandsynligvis en specialklasse for 13-15 årige børn efter sommerferien. Dermed tilbyder Astrup tre klasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. I forvejen undervises 6-12 årige børn i to grupper - indskoling og mellemgruppe. - Børnene har ikke adfærdsproblemer, men lider under generelle indlæringsvanskeligheder. De har derfor brug for god tid til at lære i eget tempo. Få en undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov, forklarer skoleinspektør Rita Rydborg. Følger byrådet mandag anbefalinger fra børne- og kulturudvalg og økonomiudvalg, får også børn i en kombineret syvende og ottende klasse mulighed for at lære i deres eget tempo. Opdelingen i kun to grupper har vist sig problematisk i forhold til børnenes videre forløb i en specialefterskole. - Her vil man helst ikke have eleverne tidligere end fra niende klasse. Vores problem er netop, at vi er nødsaget til sende børnene på efterskole allerede som 13-14 årige. Meget tidligt. Og inden de er parate, synes vi. Derfor er det en rigtig god løsning at udvide og tredele gruppen af børn med generelle indlæringsvanskeligheder, fremhæver Rita Rydborg. Børnene kan rummes For den nuværende Arden Kommune vil udvidelsen ikke koste penge - tværtimod. Fire af de seks nye elever kommer nemlig fra nabokommunen Hobro. Det betyder for Arden en mindreudgift på 105.000 kroner for resten af året. Udvidelsen sker dog udtrykkeligt på betingelse af, at skolen både fysisk og rent undervisningsmæssigt kan rumme børnene. Og det kan man, forsikrer Rita Rydborg. - Vi er da spændte på den udfordring, der ligger i at oprette en tredje specialgruppe. Men vi råder over et kanondygtigt team på tre lærere og tre pædagoger, som brænder for den opgave og har gjort sig mange gode tanker om, hvordan de vil gribe den an. Fremover kan de lægge al deres energi hos specialbørnegruppen. forklarer Rita Rydborg. Men pladsen er trang Lokalemæssigt ser det lidt mere betrængt ud. - Vi flytter de fire børn fra indskolingsgruppen over i et grupperum i fritidsordningen, som ikke bruges om formiddagen. Det betyder, at de vil være i den fløj, hvor også de mindste børn i normal-klasserne undervises. - Vi kan sagtens bruge et par ekstra lokaler til undervisning - og vi håber derfor på lidt velvilje i den nye Mariagerfjord Kommune, - Men vær vis på, at vi kan give et kvalificeret tilbud til de tre specialklasser uden omkostninger overhovedet for den øvrige skole, forsik-rer Rita Rydborg. Rent faktisk når Astrup Skole i det nye skoleår op på at huse fire specialklasser, idet man i forvejen underviser fem elever fra den særlige amtsklasse under Børnecenter Himmerland. Men det er en anden historie.