Lokalpolitik

Ny spildevandsplan skal sikre bedre vandkvalitet

Flere områder kloakeres, og syv små renseanlæg nedlægges.

Vandkvaliteten i Aalborg Kommune skal forbedres, og et af redskaberne skal være kommunens nye spildevandsplan, som byrådet nu har godkendt, efter at planen har været i høring. Spildevandsplan 2008-2019 medfører, at rensningen af spildevand skal blive mere effektiv, end den er nu, og at håndtering af spildevand med tiden bliver ens i hele Aalborg Kommune. Planen indebærer blandt andet, at flere og flere områder i kommunen bliver separatkloakeret, og det er en stor gevinst for miljøet, understregede forsyningsrådmand Preben Pedersen (R) på byrådsmødet. Han omtalte også de indsigelser, der er kommet mod spildevandsplanen. Hovedparten af indsigelserne kommer fra sommerhusejere og sommerhusforeninger, der er utilfredse med, at de i fremtiden skal omfattes af den obligatoriske tømningsordning for septiktanke. Blandt andre har Sammenslutningen af fritidshusejere i Hals-Hou i stærke vendinger kritiseret kravet om, at de skal være med i en ny tømningsordning, der gælder fra 2009. De mener blandt andet, at servicen bliver dyrere og dårligere, og at kommunen ikke har sat sig ind i de faktiske forhold i sommerhusområdet. Samtidig føler sommerhusejerne, at politikerne for længst har taget beslutningen, og at eventuelle protester ikke hjælper noget som helst. Forsyningsrådmanden understregede på byrådsmødet, at der er store miljøgevinster at hente i spildevandsplanen, og at protesterne fra sommerhusejerne ikke har givet anledning til at foretage ændringer i forslag til spildevandsplanen. Syv små renseanlæg nedlægges i Mou, Kongerslev, Hals, Egense, Nibe, Halkær og Dokkedal. I stedet skal alt spildevandet samles på Renseanlæg Øst og Renseanlæg Vest, og det giver en årlig driftsbesparelse på otte mio. kr. Anne-Dorte Krog (SF) slog ligesom rådmanden fast, at spildevandsplanen får stor betydning for miljøet, og hun roste blandt andet centraliseringen af spildevandsrensningen og den obligatoriske tømningsordning. Keld Jul Vagner (V) forklarede, at Venstregruppen er meget tilfreds med planen. Politikerne er specielt glade for, at der i planen er fokus på kloakering i sommerhusområderne, for det haster, mener partiet.