Ny sprogstimulering for to-sprogede børn

Elever skal kunne få fuldt udbytte af undervisningen fra skolestart

HJØRRING:Landets kommuner er forpligtede til at tilbyde sprogstimulering for to-sprogede førskolebørn fra de er tre år, og i Hjørring har børne- og undervisningsudvalget nu sagt god for et nyt tre-årigt sprog-projekt som erstatning for den nuværende modersmålsundervisning. Folketinget vedtog i foråret, at den kommunale forpligtelse til at tilbyde modersmålsundervisning begrænses, hvorimod der i stedet ønskes en intensiveret sprogstimulering i førskolealderen. I Hjørring har man gennem flere år tilbudt modersmålsundervisning i forskellige sprog, og siden 1999 har man også haft et lovpligtigt tilbud om sprogstimulering af førskolebørn, som ikke har haft tilknytning til daginstitutioner. Et tilbud som ikke er blevet efterspurgt. Ingen problemer - Men for at leve op til lovens intentioner er der nu udarbejdet et forslag til en forstærket sprogindsats for førskolebørn, hvor ressourcerne flyttes ud i børnehaverne. Projektet kommer til at løbe fra januar 2003 til december 2005. Vi skal gøre en indsats for børnene, allerede før de kommer i skole, så de bliver bedre til dansk, siger formanden for børne- og undervisningsudvalget, Else Købstrup (V). Målet er således, at alle tosprogede børn kan begynde i skole uden sprogmæssige problemer, og forvaltningen har gennem inddragelse af daginstitutionsledere, en pædagog og en sundhedsplejerske udarbejdet forslag til en forstærket sprogindsats. Forslaget indebærer bl.a. en timepulje til institutionerne til udvidet forældresamarbejde, social træning og sprogstimulering samt efteruddannelse af medarbejdere og en informationsfolder til to-sprogede forældre. Der fordeles en timepulje til forældresamarbejde og sprogstimulering i både 2003, 2004 og 2005 med finansiering af de 200.000 kr., der er sat af til formålet. Det giver mulighed for ca. 1300 pædagogtimer årligt til fordeling blandt ca. 100 to-sprogede småbørn.