Ny start for landet

Danmarks nye regering tager med sin første finanslov et stort skridt i retning af at forandre Danmark. Vi står med en enorm udfordring på grund af den økonomiske krise, og med finansloven sætter vi gang i vækst- og jobskabelse, den grønne omstilling, opprioritering af folkeskolen, sundhedsområdet og hele psykiatriområdet. Derudover sørger vi for et løft til dem der har mindst. Det betyder at vi gør en aktiv indsats for at få Danmark ud af krisen, og samtidig mindsker uligheden.

Regeringen tager dermed et klart opgør den politik VKO har ført de sidste 10 år. Samtidig er den nye finanslov udtryk for en ekspansiv finanspolitik på trods af krisen, og vel og mærke som den eneste i EU. Finansloven indeholder en kickstart af dansk økonomi på 18,7 mia. fordelt over to år. Der foretages altså en fremrykning og igangsættelse af offentlige investeringer, som alligevel skulle gennemføres på et senere tidspunkt. Investeringerne bruges til at forbedre skoler, veje, jernbaner, hospitaler og nedslidte boligområder. Ved at gennemføre investeringerne nu udnytter vi den aktuelle ledige kapacitet på arbejdsmarkedet, og puster samtidig gang i den private sektor ved at give arbejde til den unge håndværker, ingeniør, HK'er og akademiker. Kickstarten af økonomien skal sætte gang i væksten ved at øge beskæftigelsen og skabe nye job, så færre skal have udbetalt dagpenge eller kontanthjælp og flere kan komme i arbejde. Også de mange unge, der i dag ikke kan få en praktikplads, får en hjælpende hånd med den nye finanslov. Det er helt uacceptabelt, at unge falder fra en erhvervsuddannelse, fordi de ikke kan få en praktikplads. Derfor opretter regeringen her og nu 1500 skolepraktikpladser, og giver fremover virksomhederne flere incitamenter til at oprette praktikpladser. Denne indsats er helt central i forhold til målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Danmark skal igen være førende på det grønne område. Regeringen fremlægger derfor i 2012 den mest ambitiøse klimalovgivning i verden. Det betyder at vi inden 2020 nedbringer udledningen af klimagasser med 40 pct.. Omstillingen til grøn energi vil gøre os mindre afhængige af fossile brændsler og være med til at styrke vores energipolitiske uafhængighed. Derudover kan vi skabe grobund for førende grønne virksomheder og samtidig skabe grundlag for nye bæredygtige arbejdspladser.