Skagen

Ny strategi godkendt

Skagen Kommune har nu af byrådet fået godkendt en ny servicestrategi, nærmere bestemt en lille sag på 16 sider, hvor det mest spændende vel er en handlingsplan med oversigt over konkrete initiativer for den kommende tid. I handlingsplanen kan man blandt andet læse, at kommunen er i gang med at tilpasse børnehavestrukturen, at en ny spildevandsplan skal være klar i begyndelsen af 2003 og en ny vandforsyningsplan midt i 2003. Man kan også læse, at der er lagt op til at klare den fremtidige organisering af tandplejen i forbindelse med budgettet for 2004, og at Skagen Kommune vil undersøge mulighederne for kommunalt samarbejde vedrørende løntekniske opgaver. I øvrigt kan den enkelte selv læse, hvad der står i den nye servicestrategi. Den skal nemlig offentliggøres i sin fulde tekst på Skagen Kommunes hjemmeside www.skagen.dk. Det skulle den faktisk have været senest 2. januar i år. bm