Energiselskaber

Ny strategi hos Global Wind Power

En ny strategi skal holde Thisted-virksomheden på sikker kurs.

For at holde virksomheden på sikker kurs i et ustabilt marked, arbejder Global Wind Power for tiden på en ny virksomhedsstrategi. Den aktuelle finanskrise har nemlig medført, at interessen for vindmølleprojekter fortsat er stor, men det er blevet yderst vanskeligt at finde et pengeinstitut, der vil være med til at finansiere investeringerne. - Som det er lige nu, så er banker ikke til finansiering. For tiden er de der for dem selv, siger koncernchef Henrik Amby. Han sammenligner markedet med en børnehaveklasse, der kommer forbi en slikbutik og ikke må købe noget. Så, mens salget af vindmølleprojekter til private investorer har trange kår for tiden, går det godt for Global Wind Powers projekter til energiselskaber. - De har pengene, og de vil satse stort på vedvarende energi i fremtiden. Det er en hel anden tanke end de private investorers, der først og fremmest interesserer sig for, hvor lidt egenkapital de skal stille med, og hvor stort afkastet er. Disse overvejelser har energiselskaberne jo ikke, da de selv er prisdannere, siger Henrik Amby. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad torsdag