Ny strid om øget plads til asylbørn

DF mener, at asylcentre i Brovst og Hanstholm bryder politisk aftale - minister afviser

As­yl­cent­ret i Brovst Kom­mu­ne ud­vi­der plad­sen. Ar­kiv­fo­to: Mar­tin Dam­gård

As­yl­cent­ret i Brovst Kom­mu­ne ud­vi­der plad­sen. Ar­kiv­fo­to: Mar­tin Dam­gård

KØBENHAVN:Børnene på to af landets asylcentre i Brovst og Hanstholm får fra efteråret lidt mere plads at bo på med deres familier. Og de slipper for at dele værelse med mor og far. Det sker på trods af, at regeringen og Dansk Folkeparti i forsommeren gjorde det klart, at der ikke skulle laves mere plads på centrene. Det er de to kommunalt drevne asylcentre i Hanstholm og Brovst, der har valgt at bruge en del af en ekstrabevilling til at give mere plads til familier med børn. Pladsforhold kritiseret Bevillingen på 37 mio. kr. blev givet efter voldsom debat om forholdene på centrene. Og her var det netop pladsforholdene, der blev kritiseret, understreger Jan Arnbjørn, der er leder af Hanstholm Asylcenter. - Det er jo det, der er blevet klaget over: At folk bor for længe på for lidt plads. Hvis vi skal give hver familie mulighed for at have to værelser som et minimum, hvilket er hensigten, så kræver det, at vi får flere bygninger, forklarer Jan Arnbjørn. Men det er ifølge Dansk Folkeparti i soleklar strid med den politiske aftale bag bevillingen. - Det var helt klart, at de 37 millioner ikke skulle bruges på mere plads. Vi ville overhovedet ikke drøfte kvadratmeter. Så det er et klart brud på den ordre, de har fået fra integrationsministeren og os, der står bag regeringens udlændingepolitik, siger integrationsordfører Jesper Langballe. Integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) ønskede i går ikke at udtale sig. I stedet meddelte hun via sin pressesekretær, at rammerne for aftalen er overholdt. Udlændingeservice har desuden godkendt pladsudvi-delsen. Inden for rammerne - Vi mener, at det er inden for rammerne. Det har vi også redegjort for over for ministeriet. De ved præcis, hvad planerne er, og det har vi ikke fået nogen bemærkninger til, siger Poul Mose Hansen, der er vice-direktør i Udlændingeservice. Men Jesper Langballe agter ikke at lade ministeren slippe så let. - Hun har lovet at rede-gøre for sagen på mandag, og hvis det viser sig, at der er brugt penge på ekstra kvadratmeter, så bliver vi meget vrede, siger han uden at ville konkretisere even-tuelle politiske konsekvenser. Debat om børns vilkår Debatten om de danske asylcentre har især drejet sig om børnenes levevil-kår. Børnene tilbringer nem-lig årevis på asylcentre, fordi deres forældre ikke kan eller ikke vil rejse til-bage til hjemlandet, selv om de har fået afslag på asyl. Mange forældre er hårdt medtaget psykisk, både af flugten fra hjemlandet og af afslaget på asyl, og det smitter af på børnene. På Asylcentret i Hanstholm vil der fra midten af september være opført to ekstra huse, og det er en pladsudvidelse, der ville svare til 25-30 ekstra personer. På nabocentret i Brovst, bliver der sat et enkelt ekstra hus op. Her er målet først og fremmest at give bedre plads til de familier, der består af en enlig mor med et barn. /ritzau/

Forsiden