Skolelukninger

- Ny struktur er kun en halv løsning

Politikere får ros for visioner mens udførelsen halter

Pro­fes­sor på Dan­marks Pæ­da­go­gis­ke Uni­ver­si­tet, Niels Ege­lund me­ner, at po­li­ti­ker­ne i Hjør­ring bør gå hele ve­jen. 
AR­KIV­FO­TO: CLAUS SØNDBERG

Pro­fes­sor på Dan­marks Pæ­da­go­gis­ke Uni­ver­si­tet, Niels Ege­lund me­ner, at po­li­ti­ker­ne i Hjør­ring bør gå hele ve­jen. AR­KIV­FO­TO: CLAUS SØNDBERG

HJØRRING:Visionerne for en ny skolestruktur i Hjørring Kommune får rosende ord med på vejen af en af Danmarks førende eksperter inden skoleområdet. - Det er et godt initiativ og specielt hæfter jeg mig ved planerne om at skabe skolecentre, hvor mindre skoler administrativt lægges ind under kommunens store skoler. Det vil efter min mening sikre en bedre ledelsesstruktur, fortæller Niels Egelund, der er professor på Danmarks Pædagogiske Universitet, og blandt andet forsker i skolestruktur. Men ifølge Niels Egelund er det ikke nok at have visionerne. det gælder også om at turde leve dem ud. På det punkt mener han, at Hjørring halter en smule bagefter. - Der er flere områder, som jeg mener kunne gøres bedre. Der er tre skoler, som inden for en kort årrække forventes at have under 70 elever. Det mener jeg er uholdbart, når man blandt andet ser på den faglige bæredygtighed. Så derfor mener jeg at politikerne burde lukke de tre skoler, forklarer Niels Egelund, der dog er opmærksom på, at lokale forhold kan spille ind. Han forstår samtidig ikke, at der lægges op til en blandet ordning for syvende klasserne. Ifølge planerne for den kommende skolestruktur skal skoler med over 100 elever fortsat have syvende klasse, mens dem under, skal afgive syvende klasse til større skoler. - Det er noget pjat at beholde syvende klasse på de små skoler. Det er et levn fra 1950’erne. I stedet burde politikerne have holdt fast i principperne for den faseopdelte skole, hvor 7. til 9. årgang hører sammen, siger professoren. Og netop den faseopdelte skole mener Niels Egelund kunne være den rigtige løsning for kommunen. - Hvis politikerne ikke vil lukke skoler, bør de i stedet fokusere på modellen for den faseopdelte skole. På de mindste skoler kan man så have de små børn fra børnehaveklasse til tredje klasse gerne kombineret med børnehave, SFO og eventuelt en vuggestue, fortæller Niels Egelund og fortsætter. - Allerede fra fjerde klasse er det vigtigt, at børn går på en større skole, hvor de kan få flere faglige og sociale udfordringer, forklarer han.