Socialforsorg

Ny struktur i hjemmepleje tager form

Nyoprettet ambulatorium får central funktion

BROVST:Den stærkt omdiskuterede nye struktur i den integrerede hjemmepleje vil sandsynligvis være på plads 1. marts eller 1. april 2004. Det siger ældrechef Malene Frydendal, som i samme åndedrag understreger, at der ikke bliver tale om hovsa-løsninger. - Det skal være gennemtænkt, og vi går ikke i gang, før alt er på plads, siger hun. Som tidligere beskrevet i NORDJYSKE overtages mange af de fyrede sygeplejerskers opgaver af social- og sundhedsassistenter. - De overtager de opgaver, som ikke umiddelbart er så komplekse, for eksempel medicingivning, hvor de allerede i dag varetager 90 procent af vores doseringer, forklarer Malene Frydendal. Hun nævner desuden kateterpleje og behandling i ikke-akutte forløb, kontakt til samarbejdspartnere som plejehjem og lægehus og sårplejeopgaver som oplagte for social- og sundhedsassistenterne. Også et område som psykisk hjælp og støtte vil til en vis grad kunne varetages af assistenterne. Tre kategorier Malene Frydendal pointerer, at hver eneste opgave vil blive gennemgået minutiøst, inden det besluttes, om det er den ene eller den anden faggruppe, der skal udføre den. - Al visitering til sygeplejeopgaver skal foregå via visitationssygeplejersker og i et tæt samarbejde med dem, så der kommer en sygeplejefaglig vurdering af, om det er en opgave, der skal varetages af sygeplejersker eller kan klares af assistenter, siger Malene Frydendal. I januar vil ældrechefen sammen med hjemmesygeplerskerne granske kørelisterne og gennemgå hver enkelt borger tilknyttet hjemmeplejen. Opgaverne bliver inddelt i tre kategorier: De, der umiddelbart kan overgå til assistenterne, de, der kan overgå til assistenterne, når de har fået tilstrækkelig oplæring af sygeplejersker eller via kurser med eksterne undervisere, og endelig de opgaver, som fortsat skal varetages af sygeplejersker. For de mobile Et af hovedelementerne i den nye struktur er oprettelsen af et ambulatorium, som skal bemandes af en sygeplejerske i dagtimerne. Der er endnu ikke taget endelig stilling til den daglige åbningstid eller placeringen, men Malene Frydendal nævner Egevej eller Mølleparkcentret som muligheder. Ambulatoriet skal tage sig af de mobile borgere, som uden problemer kan komme på ambulatoriet og kan behandles ambulant. Det kan være bandageskift, mindre sårpleje, medicinadministration for misbrugere eller vedligeholdende behandling som vitaminindsprøjtninger. Malene Frydendal vurdere, at knap 20 borgere tilknyttet hjemmeplejen vil kunne benytte sig af ambulatoriet. Dør på klem I den nye struktur vil én sygeplejerske være på ambulatoriet og en anden være udekørende til immobile borgere. - Fordelen ved at have en sygeplejerske fast på ambulatoriet er, at assistenterne altid kan få fat i sygeplejersken og få hjælp. Vi samler den sygeplejefaglige kapacitet i stedet for at lade dem køre fra Herodes til Pilatus hver dag. Vi komprimerer de ydelser, sygeplejerskerne skal levere, forklarer Malene Frydendal. Hun lader en dør stå på klem, hvis det viser sig, at der er flere komplicerede opgaver i den integrerede hjemmepleje, end de hidtidige analyser tyder på. - Er der så mange komplekse opgaver, at vi ikke kan klare os med de tre sygeplejersker, der er tilbage, må vi ansætte flere. Men vi tror ikke, det bliver nødvendigt, understreger Malene Frydendal og tilføjer: - Men selvfølgelig skal der ikke være serviceforringelser. Det holder vi fast i, og dér går vi ikke på kompromis.