Hestesport

Ny struktur i ridecenter

GØTTRUP:Bestyrelsen for Vesterstrand Ridecenter lægger op til at ændre strukturen for at inddrage forældregruppen mere aktivt i arbejdet på centret, så alt ikke nødvendigvis skal klares af bestyrelsen. På generalforsamlingen modtog de omkring 30 deltagere forslaget positivt, og nu arbejdes der videre med at nedsætte udvalg og finde interesserede medlemmer og forældre, som vil give en hånd med i perioder. Det var der flere, som gjorde i 2002, hvor der blev bygget til køkken og rytterstue, og hvor dressurbanerne blev drænet og renoveret. Sidste år fortsatte den gode udvikling, der har kendetegnet ridecentret de senere år, både hvad angår medlemstal og drift. Regnskabet viste et overskud på ca. 8000 kr., og budgettet for i år ligger på linje med sidste års. Ridecentrets formand gennem 12 år Finn H. Justesen valgte at takke af på posten. I stedet har bestyrelsen konstitueret sig med Per Sørensen som formand, Finn H. Justesen som næstformand og Ejler Mikkelsen som bestyrelsesmedlem. Ellen Sørensen er valgt som kasserer uden for bestyrelsen.