Mariagerfjord

Ny struktur i Sydhimmerland

Mange underudvalg skal reduceres til blot tre

Boldklubben Sydhimmerland arbejder frem mod en ny organisation. Det er ideen, at de mange underudvalg skal reduceres til blot tre med ansvar for henholdsvis økonomi og arrangementer, ungdom og cup, samt seniorer og materiel. Formændene for de tre udvalg skal samtidig sidde i en hovedbestyrelse på syv. Kassereren skal vælges eksternt. Dermed håber klubben at få en fladere struktur med mere beslutningskompetence til de personer, der sidder i klubbens udvalg. Den nye struktur kræver en tilpasning af vedtægterne, og derfor er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling søndag 8. februar. Ved den lejlighed skal der også foretages de nødvendige valg. I sin beretning på generalforsamlingen berettede formand Mette Nielsen om et travlt år både sportsligt og med diverse aktiviteter for at skaffe penge til klubben. Det sidste havde resulteret i et overskud på 64.000 kr.