Børnepasning

Ny struktur koster på normering

BUPL kritiserer, at daginstitutionerne trækkes i normering for timer, de aldrig har fået til administration.

Den nye lederstruktur på kommunens 151 daginstitutioner er ved at blive hverdag på rød og blå stue. Strukturen, der blev besluttet politisk sidste år, betød bl.a., at der fra årsskiftet blev dannet 22 dagtilbudsområder med en leder, der igen refererer til en af fire områdeledere. Meningen var og er at skaffe flere varme hænder til børnene ved bl.a. at frigøre souscheferne til pædagogisk arbejde og overlade den administrative del til dagtilbudsledere og administrativt ansatte. Derfor undrer det BUPL Nordjylland, at daginstitutionerne nu bliver trukket i den nuværende normering for at betale for de nye dagtilbudsledere. - Nok skal de tage noget administrativt arbejde fra de decentrale funktioner, men det har ikke været noget, som man har fået timer til hen ad vejen. Det er jo noget mærkeligt noget, at lægge opgaver ud uden timer, og når man så tager opgaven tilbage, så tager man nogle timer, siger formand for BUPL Nordjylland, Liselotte Thomsen. Hun peger på, at daginstitutionerne over årene bl.a. ikke har fået ekstra timer til administrative opgaver som lønsumsstyring og pædagogiske læreplaner. - Når man ikke har fået timer til det, så kan vi ikke forstå, hvorfor vi skal afgive det. Desuden skal man også afgive timer til at betale de administrative medarbejdere, der ansættes i de fire områder, som skal overtage nogle af de opgaver, der tidligere lå i den enkelte daginstitution. - Vi er rigtig utilfredse med, at det også skal finansieres af den nuværende normering. Den del har BUPL Nordjylland uden held forsøgt at ændre på ved at påpege det over for embedsmænd og politikere. Men fagforeningen giver ikke op og vil rejse emnet inden dette års budgetforhandlinger. - Det kommer til at skure i ørerne i forhold til, at man siger, at det her er til for at optimere det pædagogiske arbejde med børnene. Liselotte Thomsen tilføjer, at det hører med, at souscheferne tidligere udførte administrativt arbejde i et vist omfang, men med den nye struktur skal bruge hele deres tid på det pædagogiske arbejde. - Men der er ikke et entydigt billede af, hvor mange timer souscheferne har brugt på administrativt arbejde i de enkelte enheder, siger formanden. Mere rummelig I budgetforliget for 2011 blev der givet en mio. kr. til inklusion i daginstitutionerne, men i forbindelse med den nye lederstruktur skal daginstitutionerne også rustes til at inkludere flere børn i fællesskabet. Liselotte Thomsen peger på, at det vil kræve flere penge og uddannelse af de ansatte på normalområdet. - Vi synes, at det er en rigtig god målsætning at kunne inkludere så mange børn som overhovedet muligt i de normale daginstitutioner, man skal bare sørge for, at forudsætningerne er i orden. God struktur Hvis man ser bort fra, at daginstitutionerne trækkes i normeringen, så er BUPL Nordjylland overordnet set godt tilfreds med den nye struktur. - Dybest set, så tror jeg, at det er vejen frem og rigtigt at gøre det på den her måde, sige formanden.