Ny struktur, ny ledelse

KONGERSLEV:I2003 ændrede Sejlflod Kommune på skolestrukturen. Som en konsekvens heraf drøftede skolebestyrelsen for Sdr. Kongerslev Skole hvorvidt den traditionelle ledelsesstruktur med en skoleleder og viceskoleleder. Flere løsningsmodeller var i spil, men endeligt anbefalede skolebestyrelsen over for kulturudvalget, at den rigtige måde at lede Sdr. Kongerslev Skole på i fremtiden ville være med én skoleleder samt to afdelingsledere; en med ansvar for pædagogisk udvikling og læringsmiljø og en med ansvar for økonomistyring og personaleadministrative opgaver. Kulturudvalget godkendte den ændrede ledelsesstruktur, men afslog at skolen kunne få 200 ekstra ledelsestimer.