Lokalpolitik

Ny struktur på rådhuset

Tre afdelingsledere skal afløse den fyrede økonomichef

AALESTRUP:Et flertal i byrådet har besluttet at foretage en ændring af centralforvaltningens struktur. Stillingen som forvaltningschef, der formelt er ledig fra 1. maj, men i realiteten har været ubesat siden 2. december, bliver nedlagt, og i stedet bliver der tre selvstændige afdelinger for skat, økonomi og informationsteknologi, IT. - Med ændringen bliver økonomiområdet styrket, idet vi påregner, at der oprettes en afdelingslederstilling i økonomiafdelingen, forklarer borgmester Rigmor Sandborg (UP). Samtlige afdelingsledere får reference til kommunaldirektøren, og lederne vil få selvstændig kompetence i såvel den daglige personaleledelse som den daglige drift. Lederen af økonomiafdelingen skal afløse den tidligere forvaltningschef Kjeld Bentsen i chefgruppen. Med en ny organisation forventer byrådet at kunne opnå en besparelse om året på godt 250.000 kroner. Venstre holdt på torsdagens byrådsmøde fast i, at der også var mulighed for at kigge på en anden struktur. - Vi har en meget lille børne- og kulturforvaltning, som kunne inddrages i forbindelse med en reorganisering, anførte gruppeformand Per Bisgaard (V). - Forvaltningen blev etableret, da vi i 2000 valgte at opdele den daværende fællesforvaltning i to. Det er mit indtryk, at centralforvaltningen hele tiden har fungeret rigtig godt, og vi må jo ikke glemme, at netop denne forvaltning er en koordinerende faktor for mange andre aktiviteter på rådhuset. Af samme grund hælder Venstre-medlemmer til, at chefstillingen bør bevares. - Det er vigtigt med en medarbejder, der sørger for at binde alle aktiviteterne sammen, understregede Per Bisgaard. Bent Sloth (UP) udtrykte bekymring over, at rådhuset siden fyringen af Kjeld Bentsen 2. december ikke har haft nogen økonomichef. - Det er da en situation, jeg er noget utryg ved. Og selv om vi får en afdelingsleder på økonomiområdet, vil der formentlig går et par måneder endnu, inden en sådan stilling er besat, bemærkede han. Rigmor Sandborg slog fast, at der ikke er nogen fare for, at noget kører af sporet på rådhuset. - Medarbejderne yder en stor indsats for at gå det hele til at køre på skinner i samtlige forvaltninger, understregede hun. Foruden etableringen af tre selvstændige afdelinger for skat, økonomi og IT, vil selve opgaven i forbindelse med driften af rådhuset med pedel, rengøring og kantine blive organisatorisk placeret i teknisk forvaltning. Med hensyn til skatteafdelingen forholder Aalestrup Kommune sig afventende i forhold til en mulig udflytning af denne funktion. Mange kommuner går således i disse år sammen om fælles skatteligning.