Ny struktur på Tofthøjskolen

Ligesom på Sdr. Kongerslev Skole bliver der nu et større ledelsesteam

STORVORDE:Et fire mand m/k stort ledelsesteam skal fremover udgøre den daglige ledelse på Tofthøjskolen. Dermed går kommunens største skole Sdr. Kongerslev Skole i bedene. - Set i lyset af den ændrede kommunale styrelsesvedtægt for folkeskolerne, hvor der er lagt vægt på afdelingsinddeling, mener vi, at det er den rette måde at lede skolen på, siger skoleleder Peter Anker. Kulturudvalget har netop givet grønt lys for ændringen, og det betyder, at der snart bliver slået to ledelses-stillinger op. Peter Anker mener, at det giver mere fleksibilitet med en større ledelse. - Det er svært, hvis der er mange administrative opgaver. Nu får vi afdelingslederne ud, hvor de er synlige over for børn, forældre og ikke mindst lærerne. Vi håber, at der bliver bedre coaching af lærerne, siger skolelederen, der ser frem til at have en ledelse, som er mere et team frem for under- og overleder. Udover at skele til Kongerslev, så har Tofthøjskolen selv gjort sine egne erfaringer. - Lederen af heldagsklassen blev sidste år koblet på indskolingen og de erfaringer har vi brugt. Vores viceinspektør sagde op og så kom chancen for at kigge på en ny ledelsesstruktur, nu hvor vi alligevel skulle ansætte en ny, forklarer Peter Anker. De tre afdelingsledere får hver undervisningstimer, der svarer til én lærerstilling. Ændringen er udgiftsneutral, da der ikke ændres på skolens ressourcefordelingstal.