Ny struktur rammer patienterne

BROVST:Når Døgnhuset i 2004 ophører som en åben decentral afdeling af Psykiatrisk Sygehus, må de borgere fra Jammerbugt-området, som har behov for psykiatrisk indlæggelse, til Aalborg. Det beklager praktiserende læge Urik Sørensen, Lægehuset i Kaas, dybt, - Jeg er ked af, at en lille institution med et trygt og hjemligt miljø og et godt personale, som meget hurtigt har fået stedet op at stå, forsvinder. Det går ud over patienterne, fastslår Ulrik Sørensen. I de fire et halvt år, hvor Døgnhuset har eksisteret, har Lægehuset i Kaas haft en halv snes patienter indskrevet, og erfaringerne har udelukkende været positive. Patienterne har udtrykt stor tilfredshed med Døgnhuset, og samarbejdet har været gnidningsløst. Ulrik Sørensen frygter, at det vil skabe langt større utryghed blandt patienterne, når de fremover vil blive indlagt på Aalborg Psykiatriske Sygehus. - Det er et stort og centraliseret sted, som vil give større utryghed. Jeg tror, at patienterne vil blive mere mistroiske over for at blive genindlagt, hvis deres sygdom blusser op igen, siger Ulrik Sørensen. Han har svært ved at forstå, hvorfor politikerne har besluttet at afvikle et decentralt psykiatrisk behandlingstilbud, som har været en klar forbedring af tidligere tilbud. - Det er svært at sige, hvilke overvejelser der ligger bag, men det er hurtigt at nedlægge noget, som har fungeret godt i fire et halvt år, konstaterer Ulrik Sørensen.