Ny struktur ved busterminalen og banegården

Bedre trafikregulering og mere sammenhæng i midtbyen

HJØRRING:Området omkring Parallelvej, Banegårdspladsen og Vestbanegade vil om nogle år være fuldstændig forandret. Udgangspunktet er det kommende butikscenter, som medfører trafikale ændringer, der spiller ind på en række overvejelser, som man i forvejen puslede med på Codanhus. Skitsen til højre er ikke vedtaget af politikerne, men er en løsning, som i hvert fald byplanlægger Svend Jacobsen og teamleder Tonni Hansen er begejstrede for - af flere årsager. I planen indgår, at rutebilstationen flyttes fra sin nuværende placering til den plads, hvor der i øjeblikket er parkeringspladser øst for banegården. Dermed skal busserne ikke "ind i byen" mere, men vil alligevel være meget tæt på - specielt når der etableres en gågade fra Østergade til Parallelvej langs butikscentret. På rutebilstationens eksisterende placering skal der i stedes etableres flere parkeringspladser - og måske opføres bebyggelse og butikker, hvilket dog langtfra er besluttet endnu. - Kommunen vil sikkert sælge grunden på et tidspunkt til det rigtige formål - men så langt er vi altså ikke kommet endnu, siger Svend Jacobsen. Desuden samarbejder forvaltningen i øjeblikket med DSB om at skabe en helt ny plads foran banegården - som skal være fri for biler. - I øjeblikket kører der omkring 11.000 biler i døgnet i området, og selv om det egentlig ikke er så højt et tal, vil vi gerne drosle trafikhastigheden ned. Og det kan vi sagtens gøre med en række foranstaltninger, siger Svend Jacobsen. Ovale rundkørsler Et af tiltagene bliver at etablere to store, ovale rundkørsler som angivet på illustrationen. Disse rundkørsler skal give en mere flydende trafik og samtidig gøre, at hastigheden kommer ned. Detaljerne er i sagens natur ikke helt på plads, men det forventes, at Dronningensgade igen skal åbnes for gennemgående trafik - og at Kongensgade måske skal lukkes i den sydlige ende. - Desuden vil vi lave en helt speciel belægning mellem rundkørslerne, som signalerer, at der er tale om et torveanlæg, hvor man kører langsomt, siger Svend Jacobsen. Umiddelbart foran banegården bliver der ingen trafik overhovedet, hvis ellers byplanlæggeren og hans medsammensvorne i samarbejde med DSB laver et oplæg, som bliver vedtaget af politikerne. På forvaltningen har man også en idé om, at området nord og syd for Parallelvej skal hænge bedre sammen - både fysisk og psykologisk. I øjeblikket er jernbaneskinnerne en psykologisk forhindring, som gør, at man i hvert fald i den del af Hjørring deler byen op i to - omtrent som man gør i Vrå, bare i mindre målestok. - Vi vil gerne kunne lave en bro over Parallelvej mellem den nye busterminal og banegården. Den skal kunne benyttes af både gående og cyklister, og skal føre over til et stisystem, der giver en hurtigere, og betydelig flottere, genvej til villakvarteret bagved. Vi forestiller os nogle oplyste stier, som man trygt kan færdes på på alle tidspunkter af døgnet. Det vil få området til at hænge rigtig godt sammen, siger Svend Jacobsen med et smil, der fortæller, at han har noget særligt i tankerne - som ikke skal offentliggøres endnu. Og så skal vejen ved Sysseltinget rykkes godt halvanden meter mod syd, således at der bliver plads til et fortov langs bygningen - en detalje, som fodgængerne helt givet vil sætte pris på. Lastbilerne mod øst Når butikscentret på Møller Lee-grunden står færdigt, vil det medføre en ekstra lastbiltrafik til og fra centret. Denne trafik skal ledes ind i centrets østlige ende, således at den hverken generer overgangen til den nye busterminal, gågaden ved centrets vestlige ende eller bustrafikken. Men foreløbig er tankerne altså kun omsat til ovenstående streger - som forelægges politikerne om nogle måneder.