Aalborg

Ny struktur

Hjørring, Aalborg og Thisted bliver hjemsted for skattecentre i den ny struktur på skatteområdet, der skal træde i kraft 1. januar 2007, og som samler skatteligningen i statsligt regi. I Hobro og Frederikshavn placeres sekretariat for skatteankenævn. Desuden bliver Hjørring hjemsted for et callcenter.