Svømning

Ny svømmeklub er en realitet

BSK08 indleder aktiviteterne 1. september

1. september begynder aktiviteterne i den ny svømmeklub BSK08. Arkivfoto

1. september begynder aktiviteterne i den ny svømmeklub BSK08. Arkivfoto

En ny svømmeklub i Brønderslev er nu en realitet. BSK08 indleder sine aktivitet 1. september På baggrund af meldingerne om, at Brønderslev Svømmeklub forventes at blive begæret konkurs i nærmeste fremtid, har en gruppe svømmeinteresserede sat sig sammen med det hovedformål at oprette en ny svømmeklub. Tirsdag 1. juli var der på Idrætssamvirkets foranledning indkaldt til et orienterende møde i svømmehallen. Her blev der nedsat en arbejdsgruppe, som hurtigst mulig skulle skabe grundlag for, at der også fremover er en svømmeklub i Brønderslev. Arbejdsgruppen er nu - efter kun få dage - så langt i deres arbejde, at der er udarbejdet og godkendt vedtægter for den nye klub, der får navnet BSK08. Den nye klub er helt uafhængig af den tidligere svømmeklub, og den er oprettet af en gruppe mennesker, der ikke har haft nogen andel i ledelsen af og skæbnen for den tidligere klub. - I løbet af de næste knapt to måneder skal der ansættes trænere og instruktører, udarbejdes program for efterårssæsonen samt vælges en bestyrelse, fortæller Egon Jensen fra arbejdsgruppen. - Den nye bestyrelse vil blive valgt på en ekstraordinær generalforsamling i den nye klub mandag 4. august i Brønderslev Hallen. Arbejdsgruppen oplyser, at der midt i august via annonce i Oplandsavisen oplyses om BSK08"s konkrete tilbud i efterårsmånederne. Udover svømmeskolen, som vil blive det primære funktionsområde, vil der også blive udbudt andre vandaktiviteter, som har været en stor succes hidtil - blandt andet babysvømning. Programmet vil derfor dække lige så bredt som hidtil i svømmeklubben. Der bliver start for aktiviteterne 1. september 2008. Kort tid efter den ekstraordinære generalforsamling 4. august vil der kunne hentes yderligere information om den nye svømmeklub på klubbens hjemmeside.