Hospitaler

Ny sygehusalliance på tværs af partier

- Byg nyt i Himmerland finansieret i partnerskab mellem private og offentlige midler

En alliance mellem Venstre og Socialdemokraterne på tværs af Limfjorden vil fortsat kæmpe for et nyt sygehus i Himmerland. Henrik Ringbæk Madsen, himmerlænding og socialdemokrat, og Marian Geller, vendelbo og medlem af Venstre, gør et sidste forsøg på at overtale de politiske kolleger i Region Nordjylland til at bygge nyt - men ikke i Haverslev, som det ellers er foreslået fra flere sider. Sygehuset skal bygges hurtigt, det skal ligge centralt, og det skal bygges i et partnerskab mellem det offentlige og private, en model, som også kendes fra projekter i andre dele af det offentlige system. - Merprisen for et nyt sygehus i forhold til at udbygge et eksisterende sygehus kan let tjene sig hjem på 10-15 år, idet der kan forudses en rationalisering af arbejdsgange, rengøring, spritnyt apparatur og øget produktivitet, mener de to regionspolitikere. - Sammenholdt med, at patienter og personale får optimale forhold, tror vi, at udover at fastholde de Himmerlandske patienter i regionen vil det være attraktivt for patienter fra Region Midtjylland at lade sig indlægge på et nyt Himmerlandsk sygehus. Dette kan forrente og afdrage en merinvestering på 5-600 millioner, siger Henrik Ringbæk Madsen. Om den nye finansieringsmodel siger Marian Geller, at der sker ofte det, at når det offentlige endelig får mulighed for finansiering, så er de aftaler, der blev indgået for længe siden, stærkt forældet. - Derfor bærer sygehusbyggerierne ofte præg af knopskydninger, siger Marian Geller. - Vi vil ikke være med til, at borgerne i Himmerland stilles ringere end borgerne i Vendsyssel, hvor man har et meget stort og stærkt sygehus i Hjørring med specialister, så der kan opretholdes akutmodtagelse. Borgerne i Himmerland skal også være trygge, siger de to politikere. - Et nyt sygehus betyder, at vi hurtigt kan få samlet funktionerne i Himmerland, og dermed også kan få en mindre udgave af en akutmodtagelse, siger Marian Geller og Henrik Ringbæk Madsen.