Hospitaler

- Ny sygehusstruktur ER fornuftig

Samling af sygehusfunktioner er nødvendig

FREDERIKSHAVN:Amtets planer om den fremtidige sygehusstruktur har bragt sindene i kog, resulteret i et utal af læserbreve og skabt splid mellem øst- og vestvendsyssel. Men politikernes dispositioner er ikke så ringe endda. Det mener Henrik Juhl, der er projektchef i DSI Institut for Sundhedsvæsen. Fra hans stol som sundhedsøkonom vil han gå så vidt som til at sige, at det er en fornuftig løsning, de nordjyske politikere har disket op med. Ifølge Henrik Juhl har det andre steder nemlig haft en positiv effekt, når man har samlet den planlagte kirurgi ét sted, som tilfældet også er i Frederikshavn, hvor den akutte kirurgi flyttes til Hjørring: - Man kan lave en mere effektiv produktion på operationsafdelingerne, når man ikke bliver forstyrret af det, der kommer ind akut. Og den effektivisering betyder, at der bliver råd til de nye ting, der kommer ind i sundhedsvæsenet som for eksempel de nye lægemidler, uden at skatterne skal stige, siger Henrik Juhl. Han ser sammenlægning som en naturlig del af den generelle udvikling. I gamle dage kunne en kirurg tage sig af hvilken som helst operation, men i dag er lægerne dygtige til nogle få udvalgte ting. Det betyder, at der skal ansættes mange læger, hvis man skal have et vagtberedskab, der kan behandle folk for alle alle sygdomme døgnet rundt. - Det er dyrt at have sådan et beredskab på for mange sygehuse, og derfor bliver man nødt til at koncentrere vagtberedskabet på nogle færre sygehuse, siger Henrik Juhl. Dilemma Samlet set vil nordjyderne få et bedre sundhedsvæsen, når først de har vænnet sig til det og accepteret fornuften i det, mener Henrik Juhl. Men det tyder ikke på, at nordjyderne deler den opfattelse, hvis man skal dømme ud fra de mange reaktioner, der her været fra både politikere, almindelige borgere og læger. Men de reaktioner skyldes, at man står i et dilemma mellem sine følelser og sin fornuft, mener Henrik Juhl. - Selvfølgelig er der masser af følelser i det, og der er også en del regionalpolitik i det. Men ser man på det fra en sundhedsøkonoms synsvinkel, er der ingen tvivl om, at det er en fornuftig proces, der foregår. Rent regionalpolitisk er der jo mange der mener, at det er en god idé at bevare produktionen i området, men så man samtidig være klar over, at det er en dyrere løsning, som skal betales via skattebilletten, siger Henrik Juhl.