Vesthimmerland

Ny takst for jord

Kommunen har nu lagt så godt som sidste hånd på et sæt takster for den jord, man udlejer.

Plan- og Miljøudvalget har sagt ja til de nye takster som dets forvaltning har udarbejdet. De vil komme i brug næste gang de enkelte aftaler skal fornyes, og de skulle tage hensyn til jordens muligheder og brug. Nogle vil komme til at betale mere for lejen af jorden, nu friske øjne har vurderet den. Andre mindre. 76 hektar blev sendt i udbud i løbet af 2008 efter at man havde brugt mange kræfter på at rense ud og harmonisere i de mange aftaler, de fire stamkommuner til Vesthimmerland havde hver især. Der er tale om meget forskellig jord. Lige fra decideret erhvervsjord til især landbrug over arealer til køkkenhaver og videre til græsning for en eller to heste. Ikke alle arealer har interesse for særligt mange mennesker. I år sendes 63,5 hektar i udbud, i 2010 20,6 hektar. Hvad angår den jord, som hører til Herregården Hessel, blev det sidste efterår vedtaget, at der skal holdes et møde for at få afklaret, hvor meget jord landbrugsmuseet har brug for. Mødet er dog ikke blevet holdt endnu, så foreløbigt er lejekontrakten med Janni og Peter Sørensen blevet forlænget til udgangen af 2009, dog med en forhøjelse af prisen.