Ny tandklinik placeres ved skole

Enigt socialudvalg vil centralisere tandplejen ved Tofthøjskolen

STORVORDE:"Mor, mor. Han borede slet ikke". Denne klassiske replik fra en gammel tandpasta-reklame vil i fremtiden kunne høres mange gange i Storvorde, hvis det står til et enigt socialudvalg i Sejlflod Kommune. I erkendelse af at kommunens eksisterende tandplejeklinikker efterhånden "er ved at have nået sølvbryllupsalderen", har lokalpolitikerne sat sig for at strikke en ny - og mere tidssvarende - tandplejestruktur sammen. - Og nu ligger løsningen lige til højrebenet, bebuder socialudvalgsformand Finn Ladefoged (S). Anbefalingen fra socialudvalget lyder på, at kommunen skal opføre en ny, 330 kvadratmeter stor tandklinik i tilknytning til Tofthøjskolen i Storvorde. Heri ligger samtidig, at politikerne vrager de to alternative modeller, der undervejs har været i spil: en central tandplejeklinik i Kongerslev og: en tandklinik indrettet i de nuværende fysioterapi-lokaler ved Storvorde Plejecenter. - Såvel økonomisk som servicemæssigt skønner vi, at en central tandklinik ved Tofthøjskolen vil være at foretrække. - Lokalerne ved plejecenteret er efter vores opfattelse mere velegnede til at huse et kommende, lokalt sundhedscenter, forklarer Finn Ladefoged. En ny tandklinik ved Tofthøjskolen vil løseligt anslået koste små 6 millioner kroner, og så mange penge kan Sejlflod Kommune ikke bare selv beslutte at anvende til formålet. Kommunen har først måttet tage Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet i ed - og kommunen har af indlysende grunde også spurgt sig for hos den kommende samarbejdspartner, Aalborg. Fra begge sider har socialudvalget fået grønt lys til at arbejde videre med planerne om en central tandplejeklinik i Storvorde. - Og det ligger mere eller mindre i luften, at klinikken ved Tofthøjskolen med tiden også kommer til at betjene skolebørnene i den østlige del af den nuværende Aalborg Kommune, nævner Finn Ladefoged. Socialudvalget satser på, at den nye tandklinik skal opføres "hen over sommeren", men inden det kommer så vidt, skal det først besluttes helt præcist, hvor den nye klinik skal ligge. Dette spørgsmål forventer socialudvalgsmedlemmerne at få afklaret, næste gang de samles til udvalgsmøde, og herefter skulle alt være klart til, at byrådet kan træffe den endelige beslutning om fremtidens lokale tandplejestruktur.