Fiskeindustri

Ny teknik for millioner

Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S er langt fremme med millioninvestering i bygninger og produktionsudstyr

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Den gamle brovægt foran fabrikkens administrationsbygning viger pladsen til fordel for en ny administrations- og velfærdsbygning.

Rekord-regnskaber i både 2009 og 2010 er en vsentlig årsag til, at Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S fortsætter et stort investeringsprogram. Hidtil er der blandt andet opført nye råvaretanke, og i øjeblikket arbejdes på at erstatte tre gamle kogere med to nye. Når de er i drift fra midten af november, har fabrikken en døgnkapacitet i denne del af produktionen på ialt 1.500 tons fisk, 250 tons mere end hidtil. - De nye råvaretanke har en kapacitet på 2.500 tons. Med investeringen i nye kogere øger vi kapaciteten i produktionen, fortæller råvarechef Ole Nørgaard og tilføjer, at fabrikken i 2007 erstattede andre utidssvarende kogere med nyt materiel. Arbejdet med at installerede det nye udstyr har dels gjort det nødvendigt at udbygge produktionshallen, dels har det betydet, at fabrikken i en periode har koblet halvdelen af sit hidtidige produktionsanlæg fra. - Men det gjorde vi, da tobissæson var slut i august - og det nye anlæg er i drift, når fiskeriet efter brisling starter, siger Ole Nørgaard. Ud over investeringerne i nyt produktionsudstyr arbejdes der på at opføre en ny administrations- og velfærdsbygning. Den bygges vest for produktionsanlægget, bogstavelig talt foran den nuværende administrationsbygning. - Når den nye velfærdsbygning er klar, river vi den gamle og utidssvarende. Det giver mere plads til de lastvogne, der kører fisk til råvaretankene, forklarer Ole Nørgaard. Den nuværende investering i størrelsen 15-20 mio. kroner skal ses i sammenhæng med tidligere investeringer i tørreri og større lagerkapacitet. På længere sigt er næste skridt at udvide kapaciteten i fabrikkens centrifuge, hvor fiskeolien skilles fra, og i inddamperen, hvor det proteinholdige tørstof trækkes ud. Centrifuge- og inddampningsanlæg er leddene mellem kogeri og tørreri. -Den endelige beslutning om de investeringer er endnu ikke truffet, men når de er gennemført, har vi optimeret vores samlede produktionskapacitet ganske væsentligt, siger Ole Nørgaard. Produktionen er energikrævende. Fiskemelsfabrikken bruger fuelolie, når der fyres op under kedlerne. - Den er billigere end naturgas - så derfor, siger Ole Nørgaard som fortæller, at fiskemelsfabrikken har overvejet muligheden af at bruge biobrændsel. - Men når vi kører på fuld kapacitet, bruger vi 40 tons fuelolie i døgnet. Det vil kræve enorme mængder biobrændsel, hvis vi skal opnå samme virkningsgrad som med olie. Fabrikken beskæftiger 35 medarbejdere, blandt andet smede, som har udført en stor del af arbejdet med at opstille det nye produktionsudstyr.