Lokalpolitik

Ny tid for foreninger

Foreningslivet opfordres til at forberede sig på forandringer

AABYBRO:Foreningslivet bør allerede nu forberede sig på, at der kommer ændringer i de kommunale støtteordninger, når Aabybro indtræder i en ny kommune med Brovst, Fjerritslev og Pandrup fra 1. januar 2007. Denne opfordring kom fra kommunaldirektør Henrik Hartmann Jensen, da foreningslivet var inviteret til dialogmødet i Nordjyllands MedieCenter. Forvaltningschef Niels Eske Nyhus varsler også om ændringer med indførelsen af den nye kommune. - Allerede nu bør foreningslivet overveje, om det er hensigtsmæssigt at lægge sig sammen med eller samarbejde med andre foreninger. Særligt aftenskolerne skal overveje en ny struktur, siger han. - Desuden bør foreningerne undersøge, hvor afhængige de er af det kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven, siger Niels Eske Nyhus. I AabybroKommune er der nemlig den ordning, at kommunen giver 100 procents tilskud til renter og prioritetsgæld på foreningernes lokaler. Samtidig er der en aftale om, at de lokale idrætsforeninger driver hallerne i Birkelse, Gjøl, Biersted og Nørhalne, og tilgengæld får de et tilskud til arbejdet. Og det er langt fra sikkert, der bliver råd til at føre de nuværende ordninger videre i den ny kommune, da der i andre områder er andre aftaler og forhold som eksempelvis selvejende haller. Det bliver op til det nye byråd, som vælges til efteråret, at beslutte, hvad der skal ske. Men på dialogmødet blev det gjort klart, at det ikke er sandsynligt , at der er råd til tage det bedste fra de fire støtteordninger i de nuværende kommuner, hvorfor Aabybro Kommunes foreninger skal være beredte på forandringer. - Det må ikke komme bag på foreningerne, at ændringer i støtten er en mulighed. Foreningerne bør overveje, hvordan de kan finde nye indtægter, såfremt de får et lavere tilskud i den nye kommune. De bør se på, hvor afhængige de er af tilskuddet i dag, siger Niels Eske Nyhus. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra de fire nuværende kommuner skal frem til 1. maj analysere området og komme med et oplæg til, hvordan tilskudsordningerne kan være i den ny storkommune. Det skal også afdække, om Aabybro Kommune juridisk er forpligtiget til også i den ny kommune at yde 100 pct. tilskud til foreningernes prioritetsgæld. -Det er jo tinglyst på de enkelte ejendomme, at de ikke må belånes. Derfor skal vi have undersøgt, om det juridisk betyder, at Aabybro Kommune har givet et løfte om 100 pct. støtte indtil lånene i foreningernes ejendomme er udbetalt, siger Niels Eske Nyhus.