Lokalpolitik

Ny tider for byens forskole

Jerslevs samlingssted renoveres for 3,4 mio. kroner - udbudsmateriale og tidsplan klar til byråd

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Når det nye hus står klar, får borgerforeningen eget lokale til pc-værestedet. Hidtil har ungdomsklub og borgerforening delt lokaliteter.

En omfattende renovering venter forskolen i Jerslev, der huser en stribe af byens foreninger samt ungdomsskole. Planerne er nu så langt, at renoveringsarbejdet kan sendes i udbud. Hvis byrådet nikker ja til styregruppens forslag, kan arbejdet gå i gang til marts, og hermed kan Jerslevs borgere indtage et nyrenoveret hus til efteråret. Projekt i Jerslev beløber sig til 3,4 mio. kroner - godt en mio. kroner af disse skal hentes i en statslig byfornyelsespulje. Nye vinduer, nyt tag og en gennemgribende renovering inden døre indgår i projektet. - Nu skal projektet afsluttes. Styregruppen har lavet udbudsmaterialet, der skal godkendes i byrådet. Vi ønsker at indbyde håndværkere til at give tilbud på projektet. Og vi håber, at det er en gunstig periode at sende projektet i udbud, siger Eskild Sloth, der er formand for Fritids- og kulturudvalget. Han udgør sammen med udvalgsformændene Bendt Danielsen, Jens Arne Hedegaard og Karsten Frederiksen den politiske repræsentation i styregruppen. - Projektet skal vendes i de forskellige fagudvalg, og styregruppens udbudsmateriale og tidsplan skal siden til godkendelse i byrådet, siger Eskild Sloth. Inventar på dagsordenen Forskolen skal fremover rummer samme aktiviteter som hidtil. Hertil kommer husflidsforeningen og egnsmindesamlingen, der i dag har til huse i kommunes ejendom på Boulevarden. Kommunens hus på Boulevarden skal sælges. Kurt Bering, der er formand for borgerforeningen, konstaterer, at processen har været lang: - Men vi har også selv været med til at forhale processen lokalt, fordi vi skulle finde det rigtige projekt. Der har været mange forskellige tegninger på bordet. Og jeg er vældig tilfreds med de planer, der nu skal gennemføres, tilføjer Kurt Bering. Han glæder sig sammen med Eskild Sloth over, at arbejdet kan udføres hen over sommeren, så foreningernes aktiviteter på den vis berøres mindst muligt. Kurt Bering tilføjer, at brugerne de kommende uger skal drøfte, hvilket inventar der skal indkøbes til fælleslokaliteterne - samt skrive ansøgninger til den lokale sparekasses fond. To etager renoveres Borgerforeningen bruger forskolen til pc-værested, og foreningen vil med det nye hus få egne lokaler - Der har været stort run på pc-værestedet, og vi har manglet ledige timer på hverdagsaftener. Dem får vi nu, siger Kurt Bering. I stueplan får egnsmindesamlingen sydfløjen til rådighed, borgerforeningen får plads i det hidtidige diskoteket, mens pensionistforeningen og dagplejere får plads i det store samlingsrum - begge får hver et rum, som er deres eget. På første sal skal ungdomsklubben have til huse i den nordlige fløj, mens husflidsforeningen får plads i sydfløjens første etage. Jubilæum i nyt hus Husflidsforeningens formand, Birte Rendby-Madsen, glæder sig til at indtage nyrenoverede lokaler. - For 24 år siden begyndte Jerslev Husflidsforening på forskolen, men den blev ret hurtig for lille så de flyttede til Boulevarden - næste år har foreningen 25 års jubilæum, og det kan vi så fejre i nye lokaler. Vi har gode forhold nu og kunne sagtens blive der, men det her bliver meget bedre, siger Birte Rendby-Madsen. - Vi ser med flytningen også mulighed for at komme videre med andre interesser i husflidsregi, siger hun og fortæller, at et muligt samarbejde med ungdomsskolen er i støbeskeen. Egnsmindesamlingen har i dag ligeledes til huse på Boulevarden. - Vi er positive, afventende og spændte på at se de nye lokaler, siger Ruth Kristensen, der er formand for foreningen. Også pensionistforeningen med Lisse Larsen i spidsen ser frem til nye tider. Pensionistforeningen genhuses i forsamlingshuset i byggeperioden, og hermed kan medlemmerne fortsat mødes en gang om ugen. Generationer på tværs kan eventuelt huses på Toftegårdsskolen, når en ny sæson begynder efter sommerferien.