Ny tilbud til sindslidende

Nye tilbud inden for drama, musik og kunst samt sund mad i nyt træningscenter

Ellen Badstue: "Aktiv Livsstil" er et nyt tilbud til sindslidende, der får en bedre hverdag. Foto: Bente Poder

Ellen Badstue: "Aktiv Livsstil" er et nyt tilbud til sindslidende, der får en bedre hverdag. Foto: Bente Poder

Der skal være flere tilbud til de sindslidende i Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune opretter nu et træningscenter for sindslidende. Centret "Aktiv Livsstil" tænkes indrettet på adressen Knudsgade 74 i Brønderslev. Indholdet i center for ”Aktiv livsstil” - er en vifte af anderledes tilbud til borgere i form af bl.a. drama, musik-, kunst- og bevægelsesøvelser. Der vil blive rige muligheder for at arbejde med kroppens udtryksmuligheder, fysisk træning, improvisation, forskellige dramaøvelser. Det betyder, at der vil blive arbejdet meget med bevægelse, krop, og eksempelvis lyde. Motion på forskellig vis vil også indgå i tilbuddet, samt træning i social mestring, hvor der gives borgerne redskaber til at mestre forskellige situationer via kognitive metoder. Leder af socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune, Ellen Badstue, fortæller, at der også er gode muligheder for at udfolde sig med for eksempel at male billeder i relation til de øvelser, der er under drama, musik og kunst, og det indebærer ikke, at der den enkelte skal have kunstneriske evner, men alene det at kunne putte maling på et stykke papir/lærred og dermed udtrykke det øvelsen gerne vil have frem hos den enkelte. - Vi har gode erfaringer med kunst i socialpsykiatrien, dog er tilgangen i center for ”Aktiv livsstil” end eksempelvis det hold, der maler i ”Det Blå Hus”, siger Ellen Badstue. Der skal også fokuseres på kost. - Vi ser det som en oplagt mulighed for at skabe en god dialog og forståelse for at ændre kostvaner, få sund kost ind i hverdagen, få gode sunde indkøbsvaner i hverdagslivet med mere. Lærer indkøb og madlavning Det indebærer, at der i projektet kobles rådgivning samt praktisk undervisning i indkøb og madlavning, svarende til en gang om ugen. Tanken er, at denne opgave skal varetages af en faguddannet person, en diætist. Leder af socialpsykiatrien, Ellen Badstue, fortæller, at målgruppen i dag findes i botilbud eller i egne boliger, hvor der ydes bostøtte. Det er borgere mellem 18 og 40 år, der kan benytte tilbuddet, der ikke ønsker at bo på en døgninstitution. Det vil også være borgere, der har komplekse støttebehov. Det er ikke et tilbud, som den enkelte borger selv kan møde op til. Der skal ske en visitering til tilbuddet via den centrale visitation. Ellen Badstue giver udtryk for, at der er en forventning om at brugerne vil få en langt bedre hverdag og få en række redskaber m.v. der gør det muligt at mestre egen hverdag ud fra egne præmisser – og dermed få et værdigt liv. - Hovedideen er selvfølgelig, at der skal være et godt tilbud til de sindslidende. Og det er vigtigt, at de får et værdigt liv. - Ideen med tilbuddet er, at center for ”Aktiv Livsstil” skal være med til imødegå, at borgere, der ikke ønsker at bo på en døgninstitution, får et tilbud, der kan udvikle og bringe dem videre i at mestre eget liv. Det indebærer også, at der gives mere bostøtte til den målgruppe, herunder at der også kan gives bostøtte efter klokken 16 og i princippet alle ugens dage, såfremt der er behov for dette. I dag gives der alene bostøtte til sindslidende på hverdage mellem klokken 8 og 16, så det er et nyt tiltag og nødvendig for at kunne støtte tilstrækkelig op om de borgere, der ikke ønsker at bo på en døgninstitution. Ellen Badstue siger, at forventningen på sigt er, nogle bliver så bidt af Aktiv Livsstil, at de melder sig ind i f.eks. BIFOS, som er en idrætsforening for sindslidende, eller endda vælger at blive medlem i en almindelig idrætsforening. Socialudvalget går ind for, at der gives en anlægsbevilling på 470.000 kr. til anlægsudgifter (inventar, it m.v.) i huset i Knudsgade samt 2,8 mio. kr. til drift af træningscentret. Brønderslev Kommune har søgt Velfærdsministeriet om penge til projektet. Det er planen, at stedet skal etableres her i løbet af de næste par måneder. Efter planen skal der være åbent seks dage om ugen – tre dage fra klokken 15 til 20 og tre dage fra klokken 9 til 14. Dog er det vigtigt, at der er fleksible muligheder når vi får gjort os nogle erfaringer med tilbuddet. Ellen Badstue fortæller, at der bliver plads til 8-10 ad gangen.