Løkken

Ny tømningsordning i hele Ny Hjørring

NY HJØRRING: Der skal indføres en obligatorisk tømningsordning for hustanke i hele Ny Hjørring kommune. Det indstiller udvalget for teknik og veje. En hustank er en del af en ejendoms afløbssystem, hvis den ligger udenfor kloakerede områder. Tanken skal rense spildevandet inden det bliver ledt ud. Hvis tanken ikke bliver tømt, vil det betyde, at spildevandet uden at blive renset løber gennem tanken og ud i dræn og vandløb. I Hjørring, Løkken-Vrå og HIrtshals kommuner er der ordninger for tøming af hustanke. Men nu vil udvalget for teknik og veje have en fælles ordning for hele den nye kommune - og den skal være obligatorisk for alle hus- eller sommerhusejere, der har en hustank.. - Vi er enige om, at der skal være en ordning som er ens for alle, siger udvalgsformand Ole Ørnbøl (S). Hvordan en kommende ordning kommer til at fungere er endnu ikke afgjort. - Men jeg regner ikke med at prisen for husejerne kommer til at ligge ret meget over 500 kroner, siger Ole Ørnbøl (S).