Turisme

Ny turistforening på plads 29. januar

Hals Erhvervsforening klar til den stiftende generalforsamling

HALS:Hals Kommune får en ny turistforening onsdag 29. januar. Det synes at være en kendsgerning, efter at Hals Erhvervsforening nu har afsluttet det arbejde, der skulle udføres forud for den stiftende generalforsamling i den nye turistforening. - Alt det formelle er på plads, og vi kan derfor nu indkalde til den stiftende generalforsamling, fortæller formanden for Hals Erhvervsforening, Gitte Snebang, der samtidig kan berette, at den stiftende generalforsamling holdes på restaurant Kommandøren på Hals Havn. - Vi har et vedtægtsforslag, et lokale og inventaret klar, og da vi samtidig i hele kommunen har oplevet en bred opbakning til vores ønske om at få en ny turistforening, så har jeg en forventning om, at der møder mange op til generalforsamlingen, og at der er mange, der vil sige ja til at træde ind i den nye bestyrelse, siger Gitte Snebang, som med henvisning til sidstnævnte håber, at kommunen kan blive geografisk bredt repræsenteret i bestyrelsen. - Det skal ikke bare være en Hals-bestyrelse. Vi vil også gerne have folk fra for eksempel Hou og V. Hassing med, siger hun. Med hensyn til det af Gitte Snebang omtalte "lokale", så er det ikke overraskende det eksisterende, men p.t. lukkede turistbureau i Hals, der opereres med. - Kommunen har hjulpet os ved at forlænge den lejekontrakt, der er i bygningen, og det er så op til den nye bestyrelse at beslutte, om turistbureauet fortsat skal være der, eller om der skal findes noget andet, siger erhvervsforeningsformanden, der også slår fast, at det er op til den nye turistforeningsbestyrelse at beslutte, om der fortsat skal være tale om et såkaldt grønt I-bureau. - Det er det, der er målet, og det tror jeg også vil være muligt. Vi har i hvert fald i vores hidtidige arbejde opereret med, at der på turistbureauet skal være mindst to personer, så jeg har en forventning om, at det bliver det, vi ender med, siger Gitte Snebang. Med hensyn til spørgsmålet om, hvem der skal være ny turistchef efter den fyrede Jens Møller, så slår Gitte Snebang også her fast, at det er den nye bestyrelse, der skal træffe dette valg. - Jeg er dog sikker på, at der vil komme mange kvalificerede ansøgere. De er faktisk allerede nu begyndt at komme med deres ansøgninger, tilføjer hun. Den nye turistforening stables som bekendt på benene, fordi den hidtidige er gået konkurs på grund af en manglende styring af økonomien, og Gitte Snebang fastslår i den forbindelse, at der i den nye turistforening ikke vil kunne ske noget lignende. - Vi har i vores vedtægtsforslag fået indføjet, at det ikke skal være turistchefen, der styrer økonomien, som det skete i den gamle turistforening. Det bliver i stedet kommunen, der styrer denne del, og det er i mine øjne en udmærket model, for så kan man også godt gå ind i bestyrelsesarbejdet med lidt mere åben pande - vel vidende, at det er andre end bestyrelsen, der har ansvaret for at holde øje med økonomien, slutter hun.