Ny turistpolitik kan stoppe biler på stranden

Naturfredningsforeningen argumenterer mod fri bilkørsel

SKAGEN:Det kan lade sig gøre at stoppe den ofte meget generende bilkørsel på vore badestrande uden at vi af den grund behøver etablere kæmpestore parkeringspladser i klitområderne ved nedkørslerne til strandene. Det mener Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Skagen, og det påpeges i et indlæg fra afdelingen i den debat, Nordjyllands Amt har omkring fremtidens turistpolitik. Debatten vedrører et tillæg til regionplanen, og den første offentlige debatperiode er netop afsluttet. Formanden for lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening, Eigil T. Olesen, siger, i forbindelse med debatten, at myten om de kæmpestore parkeringspladser ikke holder. - Selv om vi mener, det er på tide at få stoppet den helt frie bilkørsel på strandene, betyder det jo ikke, at der overhovedet ikke må komme en bil ned på stranden. - Vi mener, at man kan tillade kørsel med og parkering af biler så langt til begge sider fra en nedkørsel, som det er nødvendigt for at alle kan være der. Der kan afsættes en parkeingszone - plus en reservezone til hver side ved for eksempel nedkørslerne i Skiveren og Kandestederne, og for enden af de område, hvor parkering på stranden er tilladt, kan man etablere en fysisk afspærring, så det er umuligt for almindelige bilister at komme videre. - Afspærringen skal naturligvis laves, så redningskøretøjer, udrykningskøretøjer, køretøjer der bruges ved rensning af strandene og lignende har en mulighed for at komme igennem, men de øvrige bilister stoppes - til glæde for både fuglene, strandvandrere og naturelskere, siger Eigil T. Olesen. I naturfredningsforeningens indlæg i turistdebatten hedder det om bilkørsel på stranden blandt andet: "En af de største attraktioner i Nordjylland er strandene. Bestræbelser på at opnå en bæredygtig udvikling her sammenholdt med dagens eller en forøget turisme gør det tvingende nødvendigt at forholde sig til problematikken omkring bilkørsel på strandene. Dette spørgsmål er omgivet af mange myter og efter vores mening forældede opfattelser, som indtil dato har forhindret ethvert forsøg på regulering på området. Et eksempel på det forældede: Det bruges ofte som begrundelse i debatten, at retten til at køre på strandene er ældgammel, vistnok tilbage til Chr. II eller Chr. IV, og derfor hverken kan eller skal man ændre på det. Ja, men det er da vist rigtigt, at stranden i hvert fald på vestkysten har status af offentlig vej; men det kan jo laves om, hvis man kan blive enige om fornuften i det. Da bestemmelsen blev til, var den uden tvivl nødvendig, idet man mange steder ikke havde mange andre muligheder for at komme frem. De fleste kan imidlertid blive enige om, at det ikke er en relevant problemstilling i dag! Lad os derfor prøve at se på behovet for biler på strandene i 2003 og i fremtiden." Fugleliv - De danske strande, og det gælder absolut også de nordjyske og strandene i Skagen Kommune, er mange steder noget af det mest oprindelige og uregulerede natur, vi har. - Hvor det kan lade sig gøre, er strandene yngleplads for fugle som for eksempel stor præstekrave, hvidbrystet præstekrave og dværgterne. De to sidstnævnte er desværre forsvundet mange steder, blandt andet fra Grenen, som følge af færdsel. - Desuden er strandene vigtige som opholdssted for rastende fugle hele året. Strandene rummer store geologiske kvaliteter; når det gælder vestkyststrandene, drejer det sig blandt andet om forstadier til større klitdannelser, stensletter, martørvsprofiler på Skagens Odde og begyndende rimme- og doppedannelse på Grenen, sige Eigil T. Olesen - For det andet er strandene en enorm rekreativ ressource. Sol, frisk luft, havbad, god plads, hvis man trænger til ensomhed, stilhed, hvis man trænger til ro og fordybelse i naturen - alle disse ting er der stor efterspørgsel på i dag, og det bliver ikke mindre i fremtiden. Men alle disse ønsker kan ikke opfyldes, hvis vi fortsat skal tillade den uregulerede bilkørsel, der finder sted nu. Kørsel for "sjov" - Der er ganske enkelt brug for en grundlæggende ny betragtningsmåde, når det gælder spørgsmålet om bilkørsel på strandene. Det handler om nødvendighed. Der hvor det er nødvendigt med biler, for at sommerlivet kan finde sted, skal bilkørsel være tilladt. Der hvor det ikke er nødvendigt, og hvor bilkørslen har karakter af at være "for sjov og tidsfordriv", er der ingen grund til at tillade motoriseret færdsel, siger Eigil Olesen. - Fastboende og turister drager til strandene i tusindvis om sommeren, og mange er afhængige af bilen for at komme dertil, da den kollektive transport ikke altid slår til. Der er ikke tilnærmelsesvis kapacitet til at rumme en så stor mængde biler på de strandnære P-pladser; derfor tages de med ned på stranden, hvor man parkerer og indretter sig, men de fleste kører ikke længere væk fra nedkørslerne end det er nødvendigt for at finde en acceptabel plads, og kun en beskeden procentdel fortsætter meget langt. - Disse sidstnævnte er til gengæld generende for de mange, der gerne vil opleve fred og stilhed, studere flora og fauna eller vandre uforstyrret langs stranden, siger Eigil Torp Olesen.