Natur

Ny type forurening på vej ind i skovene

Når man finder de gamle historiebøger frem, kan man der se billeder og læse om, hvordan bønderne lod deres magre svin gå i skoven og rode rundt, først og fremmest for at finde føde.

Til gengæld gjorde de gavn på den måde, at de ved deres roderi lagde skovens frø til spiring og dermed grundlaget til den dejlige danske bøgeskov. Samtidig med at samfundet udviklede sig, fandt man ud af, at tingene skulle tilrettelægges anderledes. Svinene kom på stald, skovene blev plejet, og dermed var det slut med skovsvinene. Men i de seneste årtier har nye skovsvin indtaget vore skove, andre grønne områder, vejgrøfter m.v. Hvis ikke man møder disse skovsvin, så kan man da i det daglige se deres virke, og ofte beretter tv om deres hærgen, og om hvilke summer, det koster for at få ryddet op efter dem. En ny forurening er nu måske på vej ind i vore skove, og dette har vi i den sidste tid kunnet se bl.a. i TV Nord, hvor vi har set mange indslag fra Sæbygård Skov. Her har Hr. Julius Arenfeldt taget os med på skovvandring og samtidig fortalt os om, hvilken lykke det måtte være at finde et sted i skoven, som sit sidste hvilested i en urne under skovens bøge. (Jeg erindrer at vi i dagspressen her på det seneste har kunnet læse om en urne, som var sænket over bord fra en færge, og dernæst var skyllet ind på stranden og samlet op af strandgæster.) Så er det, jeg får den tanke: Kunne det mon ikke tænkes, at Mikkel Ræv, i nattens mulm og mørke vil forlyste sig med at grave en urne op, som i en stille stund for nylig var gravet ned? At Hr. Arenfeldt har fået den ”smukke” tanke om skovbegravelser, kan jeg jo ikke forhindre ham i, men jeg vil tillade mig, at være rygende uenig med ham i hans tankegang. Dette til trods vil jeg kippe med flaget – dog kun på halv stang - fordi det har påvirket et flertal i Folketinget til at vedtage en lov, der nu giver adgang til, for mig og mange andre, en lidt tåbelig idé om urnebegravelser i vore skove. Endvidere forundres jeg over, at Frederikshavns byråd, som jo dog er sammensat af betænksomme vendelboer, er gået med på samme galej. Vi har så mange smukke kirkegårde og mindelunde, som kan byde på mange forskellig former for det sidste hvilested, og dermed være med til at bevare disse. Så derfor, kære medborgere, deltag ikke i dette medieflop, men vær stadigvæk med til at bevare vore kirkegårde og mindelunde og dermed også den dejlige danske bøgeskov.