EMNER

Ny type gejstlige:

Pendlerprovster

AALBORG:Rejse-provster eller pendler-provster.Det bliver en ny type gejstlige i Aalborg Stift, hvis de geografiske linjer trækkes, som det nye forslag til provstigrænser foreslår, og især to af de nuværende provster vil få det mere besværligt - den ene med 80 km og den anden med 100 til de fjerneste sogne i deres provsti. De to provster er provsten i Han Herred Provsti, Poul Farsinsen, Tømmerby Sogn, som efter forslaget vil blive provst så langt op i Vendsyssel som Ingstrup, og provst Jens Jacob Jensen, Gandrup, som vil blive provst helt til Skagen. Netop de to provster - henholdsvis 59 og 57 inden jul - vil også, hvis forslaget følges, blive sognepræster i provstier, hvor de ikke selv er provsten, nemlig i henholdsvis Thisted Provsti og Aalborg Nordre Provsti, og Jens Jacob Jensen vil endda skulle krydse igennem "fremmed provsteland", nemlig Dronninglund Kommune, som foreslås at blive en del af Brønderslev Provsti, når han skal ud i sit eget - ikke pastorat, som man siger i folkemunde - men i sit eget provsti. Præcis det forhold oplevede man også nogle steder ved den seneste grænsedragning i 1970, men ifølge departementschef i Kirkeministeriet, Jacob Heinsen, skete der, som han udtrykker det, ikke noget farligt af den grund. - Der bliver jo ikke sat bomme op, konstaterer han. Alligevel er de to provster spændte. dels på, om man rent faktisk retter sig efter forslaget, så de fortsætter som provster, dels på, om de i så fald kan have provstikontor der, hvor de plejer at have det, nemlig i deres respektive præstegårde, eller om der skal etableres fast provstikontor. Og Poul Farsinsen, som selv har siddet i den gruppe, som har lavet det nordjyske forslag, er også spændt på, hvordan man forestiller sig den fremtidige organisation helt praktisk, når præstefunktionen og provstefunktionen skilles. - Alt andet lige vil vi jo være mere hjemmefra, når der bliver så store afstande, siger han. Jens Jacob Jensen har været præst i Gandrup i snart 29 år, og de seneste tre har han været provst i det provsti, som hans sogn endnu er en del af. - Personligt er jeg da ked af, at Sæby Provsti nedlægges, siger han, fordi det har været min nærmeste kirkelige horisont i så mange år. Men ellers kan jeg da sagtens se det praktiske i at indrette provstigrænserne efter de nye kommuner. Jens Jacob Jensen trøster sig ved de nye mulige udsigter med, at en del af hans gamle provsti stadig er en del af et nyt, og at de nye sogne og nye kolleger heller ikke er helt nyt land for ham. Han kender dem i forvejen fra arbejdet i den østvendsysselske distriktsforening for menighedsråd. - Og måske, siger han, bliver det lidt nemmere i forhold til ens eget menighedsråd, når man ikke mere samtidig er provsten.