Ny uddannelse - gamle jobs

Ny uddannelse skal evalueres og måske gøres permanent i Nordjylland

HJØRRING:Så er det slut. Nordjyllands Amts projekt om serviceassistenter. I hvert fald for den her gang, for nu skal alle implicerede i gang med at evaluere projektet, og derefter skal amtsrådspolitikerne tage stilling til, om de synes, at de nordjyske sygehuse i fremtiden skal have en medarbejdergruppe, der består af serviceassistenter. I går blev der holdt afslutningsreception for de tyve deltagere, som er blevet uddannet det sidste år. De fik udleveret bevis på gennemført uddannelse, men de må se i øjnene, at der nok ikke sker de helt store forandringer i det arbejde, de fra i dag af udfører på Sygehus Vendsyssel i Hjørring. Det vil ligne det, de havde, da der stod husassistent på deres kitler. - Vi har vidst længe, at det var tilbage til nul, når vi kom tilbage til sygehuset, siger Edel Jepsen, som er tillidsrepræsentant for husassistenterne og som netop selv har gennemført serviceassistentuddannelsen. Projektet med at uddanne serviceassistenter til sygehuset blev indledt for to år siden under store diskussioner, fordi sygehusets portører sagde fra. De skulle i lighed med husassistenterne have været med i uddannelsesforløbet, men sagde fra, fordi de ikke fandt, at der var noget at hente for dem. Hverken lønmæssigt eller arbejdsmæssigt kunne de se, at uddannelsen ville bringe dem mere. De fik samtidigt lov til at beholde de portør-stillinger, der allerede er på sygehuset. Målet med serviceassistentuddannelsen skulle være, at arbejdet på afdelingerne kunne udføres mere fleksibelt. Med uddannelsen kan man blandt andet udføre lettere plejeopgaver, rengøring samt transportarbejde. Over to år er 40 af sygehusets 120 husassistenter blevet opkvalificeret til at kunne varetage nye opgaver på sygehuset. - Det er meningen, vi skal kunne hjælpe hinanden på tværs af faggrupper, siger Edel Jepsen.