Videregående uddannelser

Ny uddannelse i forskelle og ligheder

Fra efteråret sætter en ny toårig master på Aalborg Universitet fokus på temaerne ligheder og forskelle.

Uddannelsen skal kvalificere de studerende til at forstå samspillet mellem køn, etnisk tilhørsforhold, alder og social baggrund. Den nye masteruddannelse har hjemme på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og er tilrettelagt af FREIA, Center for Kønsforskning ved Aalborg Universitet, der er landets største og ældste samfundsvidenskabelige kønsforskningsmiljø. Det betyder, at vi har en bredde, rent undervisningsmæssigt, der spænder fra samfundsfag og sociologi over statistik og historie til statskundskab og europastudier. Derfor kan vi give den nye masteruddannelse en profil, der er bred og samfundsvidenskabelig. Det er helt centralt for os, påpeger professor Birte Siim, Aalborg Universitet. Netop i disse uger tilbydes der informationsmøder om den nye uddannelse rundt om i landet. I Aalborg holdes mødet på onsdag 2. marts. Masteruddannelsen varer to år på deltid og den er tilrettelagt som en kombination af seminarer med fire weekender inden for hvert modul og it-baseret fjernundervisning. Den henvender sig til alle, der beskæftiger sig med køn, etnicitet og generation, og den kvalificerer til at arbejde med integration, ligestilling, identitet, rummelighed på arbejdspladsen og mangfoldighed i samfundet. - Det samfundsvidenskabelig Fakultet har givet den nye master en høj prioritet og opbakning, fordi vi kan se, at der er brug for den, og fordi vi her og nu har de rigtige undervisere. Vi har i dag med et stærkt team af erfarne undervisere og yngre kræfter, siger Birte Siim. I forvejen udbydes kun to andre masteruddannelser på fakultetet, nemlig MPA'en, Master of Public Administration og MAP'en, Master i arbejdsmarked og personaleforhold.