Videregående uddannelser

Ny uddannelse i køn og velfærd

Masteruddannelse skal hjælpe til at forstå samspillet mellem kønnene og det omgivende samfund.

Det komplicerede samspil mellem mennesker er et uudtømmeligt emne, og nu genstand for en ny efteruddannelse på Aalborg Universitet, Masteruddannelsen i Køn og Velfærd. Mange konflikter på arbejdspladser eller i sundhedsvæsenet opstår, fordi de ansatte ikke er bevidste om hvorfor deres nærmeste kollegaer, en underordnet, patienter eller klienter, reagerer som de gør. Den nye to-årige uddannelse henvender sig til folk der arbejder med personaleforhold og undervisning i offentlige og private virksomheder, ansatte i faglige organisationer, i social og sundhedssektoren, eller med integration af flygtninge. Det kan f.eks. være folk der i forvejen har en uddannelse som jurist, økonom, læge, pædagog, sygeplejerske, lærer eller socialrådgiver. Masteruddannelsen skal give deltagerne større forståelse for hvorfor mænd og kvinder handler som de gør, set i lyset af deres alder, sociale baggrund eller etniske oprindelse. Masteruddannelsen i Køn og Velfærd er seneste skud på stammen fra FREIA - Center for Kønsforskning, der hører under Aalborg Universitets samfundsvidenskabelige område. Masteruddannelsen varer to år på deltid og første hold starter til september.