Uddannelse

Ny uddannelse skal sætte fut i foreningerne

Aalborg Sportshøjskole har startet en proaktivistuddannelse

AALBORG:En ny uddannelse er kommet på faglisten på Aalborg Sportshøjskole. Proaktivistuddannelsen er kommet i stand som et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF) og de tre idrætshøjskoler i Vejle, Århus og Ikast samt Sportshøjskolen i Aalborg. Her er Tina Jensen ansvarlig for uddannelsen, hvor de første 45 certificerede proaktivister blev udklækket i sommer. Nu er uddannelsen imidlertid gjort til et valgfag, så de deltagende elever virkelig brænder for det. - Der er brug for folk i idrætsforeningerne, som kan andet end at undervise i badminton og fodbold. De skal tænke lidt større tanker, end dem der kun er foreningsmennesker, siger Tina Jensen. I løbet af det mindst 100 timer lange kursus skal de lære at omsætte idé til handling. Det gør ved blandt andet at lave både et internt og et eksternt projekt. Ved det eksterne projekt kommer det til at lave netværksarbejde, søge økonomiske midler og lave projektansøgninger i praksis. De første certificerede proaktivister blev som sagt uddannet i sommer, så det er svært at sige på nuværende tidspunkt, hvad de ender med at bruge uddannelsen til. - Men eksempelvis kunne de i en badmintonforening lave et hold for overvægtige, eller nogle andre aktiviteter for dem, der typisk falder fra. Det er måske især i forhold til fastholdelse af børn og unge, der falder fra idrætsgrenene, at de kan lave noget, siger Tina Jensen. På det nuværende hold er der mange, som gerne vil være med til at lave store events, så selv om uddannelsen er rettet mod idræt, så kunne Tina Jensen godt forestille sig, at nogen måske kunne bruges i forhold til Muskelsvindfondens Grønne Koncerter eller lignende arrangementer. Kan bruges til noget Blandt de studerende er der bred enighed om, at de tager uddannelsen for at få papir på noget, så det kan ses, at de ikke bare har lallet sig igennem højskoleopholdet. De håber, at de kan bruge det i deres videre færd i forhold til både job og uddannelse. - Jeg er blevet lovet et centerlederjob, så for mig giver det noget i forhold til at skulle starte et projekt i mit center, siger Kristina Sørensen. 29-årige Camilla Omar har været uden for skolesystemet i nogle år, så for hende er det også en mulighed for at vænne sig til at gå i skole igen og arbejde projektorienteret. Det har Terese Von Eyben til gengæld været vant til på sit universitetsstudie på Roskilde Universitetscenter, der arbejder meget projektorienteret. Nu har hun orlov fra studiet, og selv om hun stadig arbejder på projekter, så føles det anderledes. - Her går man faktisk ud og gør noget ved det i stedet for bare at skrive om det, siger Terese Von Eyben.