Skagen

Ny udviklingsstøtte til de mere enkle produkter

FREDERIKSHAVN:Selv om fokus i erhvervsudviklingen i høj grad har været rettet mod IT, nanoteknologi og biomedico, er kendsgerningen, at mange af de store danske virksomheder, som klarer sig godt på det internationale marked, fremstiller forholdsvis simple produkter. Eksempler herpå er Grundfoss, Danfoss, Coloplast og Velux. Da cirka halvdelen af den nordjyske befolkning er beskæftiget inden for de traditionelle erhverv, har amtet besluttet at starte et vækstprojekt "Accelerator". Projektets indhold og kriterierne for virksomhederne til at komme i betragtning, samt den nye Mål 2 lånefond med 66 mio. kr. til låns på gunstige vilkår, kan der høres mere om på et møde på Hotel Herman Bang i Frederikshavn onsdag 11. maj. Som indbydere står erhvervsrådene i Skagen, Frederikshavn og Sæby samt Nordjysk Kompetance Udvikling. Erhvervs- og arbejdsmarkedschef i Nordjyllands Amt, Karsten Simensen, samt konsulent Frank Skov Kristensen vil på mødet præsentere Accelerator-projektet, den ny Mål 2 lånefond samt Vækstforum for Region Nordjylland. Desuden har direktør Jens Ole Amstrup, Tankegang A/S, et indlæg om, hvordan kommunikation og story-telling kan anvendes til at skabe vækst i virksomheden.