Lokalpolitik

Ny ulovlighed draget fremi Bilka-sag

HORSENS:Det ulovligt opførte Bilka i Horsens blev bygget efter grønt lys fra Naturklagenævnet, som imidlertid aldrig har tilladt den hovedindkørsel, som findes til varehuset, påpeger advokat. Kommunen mener ikke, at en sådan tilladelse var nødvendig. Kommunen har hidtil fremhævet, at den handlede i god tro, fordi Naturklagenævnet bakkede op om det Bilka, som Højesteret senere har erklæret ulovligt opført. Kommunen har givet dispensation fra lokalplanen, som talte om en række mindre butikker i stedet for én stor. Naturklagenævnet sagde ok til dispensationen, men fremhævede samtidig som forudsætning, at der ikke skulle være en indkørsel fra Niels Gyldingsgade - hvor den omstridte indkørsel nu er. Kommunen har ment, at det ikke vedkom lokalplanen og Naturklagenævnet, om der kom en indkørsel fra Niels Gyldingsgade. I kommunen siger afdelingsarkitekt Morten Nielsen, at indkørslen til Bilka er lavet efter almindelig vejlov, og at den er uden for lokalplangrænsen. Desuden er indkørslen via en anden vej, Grønlandsvej. - Det er forkert at tro, at noget er forkert. Det er ikke i strid med lokalplanen, siger han. Advokat Poul Hvilsted, som førte sagen om Bilka for De Samvirkende Købmænd, kalder kommunens fortolkning for "frisk, meget snedig og kunstnerisk" og betragter forholdet som en isoleret ulovlighed. Han undrer sig over, at kommunen kun ser på Bilka-indkørslen udefra, hvorved den kommer til at ligge uden for lokalplanen. Ser man på den som udkørsel fra Bilka, må den nødvendigvis ligge inden for området. Han afviser, at den slet ikke kan betragtes som en indkørsel, da den er hovedadgangsvejen. Advokaten påpeger samtidig, at der overhovedet ikke findes nogen lokalplan for hovedindkørslen. I det oprindelige lokalplanforslag står der, at der "ingensinde" skal være en indkørsel fra Niels Gyldingsgade, hvor hovedindkørsel altså kom. - Kommunen omgår det lokalplanforslag, som er det eneste, offentligheden kender til, siger advokaten. Afgørelsen i Højesteret faldt 22. april. Dommerne var enige om, at kommunen ikke kunne dispensere fra lokalplanen, så et mindre lokalt supermarked og 12-20 specialforretninger blev til ét stort varehus. Formelt var sagen anlagt af Vejle Amts Købmandsforening mod Naturklagenævnet, som havde tilsluttet sig kommunens dispensation - altså med undtagelse af den omtalte indkørsel. De Samvirkende Købmænd venter stadig svar fra Tilsynet med kommunerne efter dommen i Højesteret i april. Købmændene kræver Bilka lukket, indtil forholdene er gjort lovlige. Selve anvendelsen af området i lokalplanen er ulovlig, fastslog Højesteret. Kommunen vil ændre lokalplanen gennem et tillæg til regionplanen, hvilket kan taget et eller to år. Bilka i Horsens er på over 10.000 kvadratmeter. Det åbnede for tre år siden og drives af Dansk Supermarked. /ritzau/