Ny under-søgelse af unges livsstil

} Unge mellem 16 og 20 synes selv, de har et godt helbred. Det viser den femte undersøgelse af unges livsstil og dagligdag, hvor 1800 unge mellem 16 og 20 har svaret på spørgsmål om trivsel, fysisk aktivitet, kost, alkohol, rygning og stoffer. 94 procent af drengene og 92 procent af pigerne mener, at deres dagligdag "som regel" eller "altid" er personligt tilfredsstillende. Undersøgelsen viser dog også, at 19 procent af drengene og 14 procent af pigerne er overvægtige, og at hver femte unge ikke dyrker nok fysisk aktivitet. Fire ud af ti drenge og hver tredje pige har prøvet at ryge hash, og hver tiende har prøvet øvrige forbudte stoffer som for eksempel amfetamin, ecstasy og kokain.